Rädda Sveriges sista naturskogar, politiker

Debattören: Det är avgörande för att rädda klimatet

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För någon som i dag äter kött tre gånger om dagen bör denna person i stället äta kött en gång om dagen var tredje dag. Ett alternativ som är hälsosamt för både kroppen och planeten, skriver Lina Burnelius, Greenpeace.
Foto: TT
För någon som i dag äter kött tre gånger om dagen bör denna person i stället äta kött en gång om dagen var tredje dag. Ett alternativ som är hälsosamt för både kroppen och planeten, skriver Lina Burnelius, Greenpeace.

DEBATT

DEBATT. Den 8 augusti 2019 släppte FN:s expertpanel IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) sin specialrapport om människans markanvändning kopplat till klimatförändringarna.

Rapporten slår fast, tydligare än någonsin, att världens sista naturskogar inklusive Sveriges, är en avgörande pusselbit i lösningen på klimatkris. Om de får stå kvar vill säga.

Om vi ska minska våra utsläpp av växthusgaser och samtidigt ta bort redan existerande växthusgaser i atmosfären så är lösningen att skydda mer skog. Det finns ingen teknik i världen som kan ersätta skydd av skog som klimatlösning.

Rapporten understryker även vikten av återskapande av skog – inte att förväxla med återplantering av träd. Riktig skog innebär intakta kollager under marken och ett ekosystem som kan upprätthålla en mångfald av liv. Ett trädplantage har inget av det.

Rapporten från FN är glasklar och stänger helt ner falska lösningar: Vill vi stoppa klimatkrisen, säkra mat och rent vatten till alla på planeten, så måste vi ändra vår relation till land.

Sedan 1,5-gradersrapporten offentliggjordes har vi fått svart på vitt hur liten koldioxidbudget  mänskligheten har kvar innan vår globala upphettning startar ”kedjereaktioner bortom mänsklig kontroll”.

Det kan låta skräckinjagande, men det betyder faktiskt att läget fortfarande är inom mänsklig kontroll.

Denna rapport, som världens forskarelit lagt två år på att ta fram, är den perfekta verktygslådan för hur världens länder kan se till att begränsa och hantera den globala upphettningen.

Att ansvarsfördelning för att klara den här krisen ska fördelas rättvist upprepas: Det finns alltså inga ursäkter för Sverige regering att inte agera längre. Nu måste Löfvén och Lövin lyssna på forskningen och skydda den sista naturskogen.

Rapporten framställer också att falska klimatlösningar, i form av biodrivmedel, kan äventyra både mat-och vattensäkerhet vilket vi nu innerligt hoppas leder till att den svenska regeringen slopar att stödja denna falska klimatlösning.

En global drivkraft till skogsskövling på södra halvklotet är den industriella köttindustrin. Även där ska ansvaret läggas där det hör hemma, alltså hos de länder där det finns vegetabiliska källor till protein och där köttkonsumtion i dag är för hög.

Ett sådant land är Sverige. Här behöver vi att köttkonsumtionen minskar med 70–90 procent.

När lösningen är så enkel, men samtidigt så akut behöver det ske både systemförändringar i privat och offentlig sektor. Skattemedel och luncher i skolor ska gå till att finansiera framtiden – inte till industriellt kött. Men köttintaget behöver också minskas på hemmaplan.

För någon som i dag äter kött tre gånger om dagen bör denna person i stället äta kött en gång om dagen var tredje dag. Ett alternativ som är hälsosamt för både kroppen och planeten.

Men det absolut bästa med denna rapport är att den stänger möjligheten att göra saker “lite bättre” eller “över tid”. Budskapet är glasklart: Förändring måste genomföras nu.

Nu förväntar vi oss att Sveriges regering och berörda myndigheter:

  • Ger ett 17 procentigt långsiktigt kvalitetssäkrat, och transparent skydd, av alla typer av ekosystem på land.

  • Gör det olagligt att avverka Sveriges sista naturskogar, det som regeringens myndigheter kallar kontinuitetsskog.

  • Slutar stödja falska klimatlösningar som biodrivmedel.

  • Minskar köttkonsumtionen inom statlig verksamhet, kommuner och landsting – i synnerhet skolor – med minst 90 procent.

Dagens makthavare kan nu antingen skriva historia – eller bli dömda av den.


Lina Burnelius, Greenpeace


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN