Flexibel arbetskraft är motsatsen till frihet

Slutreplik från Ali och Stenberg om sänkt arbetstid

Publicerad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sanningen är att den höger som Timbro och Siri Steijer representerar i alla år kämpat emot de förbättringar som arbetarrörelsen drivit på för, skriver Nasra Ali och Lina Stenberg.
Sanningen är att den höger som Timbro och Siri Steijer representerar i alla år kämpat emot de förbättringar som arbetarrörelsen drivit på för, skriver Nasra Ali och Lina Stenberg.

DEBATT

SLUTREPLIK. Inte så förvånande reagerar högertankesmedjan Timbro på vårt förslag om frihet kopplat till arbetsrätt. Men frågan är inte om utan när nästa frihetsreform för ett fungerande arbetsliv måste implementeras.

Politikens uppgift är att hitta lösningar på samhällets problem, och det är uppenbart att vi är på väg åt fel håll.

Frihet sägs även högerifrån vara ett viktigt ledord. Dock visar Steijer att ordet betyder helt olika saker beroende på politisk hemvist.

I socialdemokratisk mening är frihet själva motsatsen till en flexibel arbetskraft som ska anpassas till arbetsgivarnas vinstmaximering. Frihet är kopplat till ett bra liv med generell välfärd och trygghet i livets alla skeden liksom ett kvalitativt arbetsliv med skäliga inkomster, bra villkor och arbetsmiljö. Alla ska kunna leva ett bra liv – inte bara en privilegierad elit.

Vårt välfärdslands historia kan inte frånkopplas vår nutid. När Steijer skriver ”att vänstern tycker att staten ska vara inne och peta i våra arbetsvillkor” är det både historielöst och ett svek mot generationer som kämpat för förbättringar under 1900-talet.

Sanningen är att den höger som Timbro representerar i alla år kämpat emot de förbättringar som arbetarrörelsen drivit på för. Reglerad arbetstid, arbetsmiljölagar och skäliga inkomstnivåer är vunna segrar som inte funnits om Steijers föregångare fått bestämma.

Så låt oss lämna självklarheter som rätt till semester bakom oss, den kampen är redan avgjord.

I stället föreslår vi att en plan utarbetas som kombinerar en mer fungerande arbetsmarknad och bättre livskvalitet för alla. Detta bör vara en av socialdemokratins viktigaste uppgifter framåt.


Nasra Ali, förbundsordförande, Socialdemokratiska studentförbundet
Lina Stenberg, kommunikationschef, Tankesmedjan Tiden


Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publicerad:

LÄS VIDARE

ÄMNEN I ARTIKELN