Barnen i ”Generation sitt” riskerar dö i förtid

Debattörerna: Dagens unga rör sig för lite – en av fyra är överviktig

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn som växer upp i dag inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död på grund av stillasittandet, skriver debattörerna.
Barn som växer upp i dag inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död på grund av stillasittandet, skriver debattörerna.

DEBATT. Vår moderna livsstil med ökad skärmtid, förändrade matvanor och brist på vardagsmotion gör att ”Generation sitt”, barn som växer upp i dag, inte bara riskerar en sämre hälsa utan även att dö en för tidig död.

Nu är det dags att fler agerar och tar ansvar så att alla barn kan leva ett friskt och långt liv.

Active Healthy Kids Global Alliance är ett internationellt nätverk som mäter barns fysiska aktivitet i 49 länder. Varje land får betyg A till F, utifrån tio kriterier, bland annat nationella strategier, aktiv lek och transport och skola. Den senaste rapporten visar att fysiska aktiviteten minskar i 75 procent av länderna.

Ett inaktivt liv påverkar både den fysiska och psykiska hälsan men även sociala och kognitiva färdigheter. Läget är mycket allvarligt, en folkhälsokris hotar en hel generation.

Sverige är inget undantag i den globala utvecklingen. Svenska barn och ungdomar får underkänt. D+ i fysisk aktivitet och C+ i stillasittandet.

Folkhälsomyndighetens senaste rapport visar att få unga når upp till rekommendationen 60 minuters fysisk aktivitet om dagen. Andra svenska studier att barn sitter åtta timmar om dagen, rör sig minst i hela Norden och att nästan en fjärdedel är överviktiga eller har fetma.

I Sverige finns nationella rekommendationer och folkhälsopolitiska mål. Skolan når många, men det räcker inte. Det är på fritiden, som barn är som minst aktiva. Det är då stillasittandet och skärmtiden ökar och hälsan är som mest ojämlik.

Om det offentliga redan infört en rad olika insatser men problemet kvarstår, vad gör man då? Hur omsätter man strategier till konkret handling? Vem ska ta ansvaret och kostnaden? Hur kan fler engagera sig och förbättra villkoren för barns möjlighet till rörelse och lek?

En Frisk Generations program har nått över 1 000 barnfamiljer över hela landet. I samverkan med regioner och kommuner, lokalt förenings- och näringsliv når vi områden där risken för ohälsa är som störst. Under ett år får deltagarna kostnadsfritt prova på fysisk aktivitet två gånger i veckan, äta middag ihop och lära sig mer om mat och hälsa.

Metoden är kvalitetssäkrad och forskning visar att vårt sätt att arbeta innebära stora positiva förändringar i familjernas liv. Deltagarna uppvisar en ökad fysisk och psykisk hälsa, en större gemenskap och vissa har även lyckats bryta ett liv i utanförskap. Att investera i folkhälsa betyder förstås mycket för den enskilda individen men även för samhällsekonomin.

Genom konkreta insatser som har effekt samarbetar vi för att nå det folkhälsopolitiska målet – fysisk aktivitet för alla. Vi skapar förutsättningar för en mer jämlik hälsa för barnfamiljer i Region Stockholm, Västra Götalandsregionen och Region Gävleborg.

Vi uppmanar fler aktörer i samhället att ta sitt ansvar. Tillsammans skapar vi en friskare framtid!


Janna Hellerup Ulvselius, ordförande En Frisk Generation
Anna Starbrink, hälso- och sjukvårdsregionråd (L), Region Stockholm
Elisabeth Rahmberg, folkhälsochef, Västra Götalandsregionen
Magnus Jonsson, ordförande kommunstyrelsen (S), Ockelbo
Mai-Lis Hellénius, professor Karolinska Institutet
Gisela Nyberg, Med.Dr Karolinska Institutet och Gymnastik- och idrottshögskolan
Stina Liljekvist, ordförande Skandias stiftelse Idéer för livet
PG Sabel, vd Stena Fastigheter Stockholm


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE