Vi måste ta emot fler kvinnliga flyktingar

Liberaler: Att det inte finns lagliga flyktvägar till Europa straffar kvinnor hårdast

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

För att verkligen hjälpa kvinnor på flykt måste vi ta emot dem och vi måste göra det på sätt som också är säkra för kvinnor, skriver Cecilia Wikström, Joar Forssell och Anders Rehnberg.
För att verkligen hjälpa kvinnor på flykt måste vi ta emot dem och vi måste göra det på sätt som också är säkra för kvinnor, skriver Cecilia Wikström, Joar Forssell och Anders Rehnberg.

DEBATT. Krig och förtryck är fasansfullt för den som drabbas. Allra värst drabbas ofta kvinnor. Deras redan begränsade frihet blir mer begränsad, de utnyttjas och är de som har sämst möjlighet att fly. Att det finns så få lagliga flyktvägar till Europa straffar därför kvinnor hårdast.

68,5 miljoner befinner sig i denna stund på flykt undan förföljelse, förtryck, väpnade konflikter eller naturkatastrofer. Miljontals människor bor i flyktingläger som kan vara både laglösa och farliga.

Situationen för kvinnor är särskilt utsatt. Kvinnor i utnyttjas ofta i utbyte mot mat och tvingas arbeta under slavliknande förhållanden. Mannen flyr lättare vidare och kvinnorna bli kvar för att ta hand om barn och gamla.

Barnäktenskap ökar drastiskt i samband med krig eftersom många flickor på flykt gifts bort i förhoppning om att de ska försörjas av en äldre man. Utsattheten för sexuellt våld är enorm.

Utan lagliga flyktvägar till Europa är det först och främst kvinnorna som blir lidande. UNHCR visar klart och tydligt att "bistånd på plats" i krigshärjade länder och i flyktingläger är en ohållbar lösning.

För att verkligen hjälpa kvinnor på flykt måste vi ta emot dem och vi måste göra det på sätt som också är säkra för kvinnor.

Ta emot fler kvotflyktingar i ett gemensamt EU-system. Krig och kränkningar av mänskliga rättigheter är alla gränsöverskridande problem. Därför kan inte lösningen på flyktingfrågan vara nationell. Kvotflyktingar får till skillnad från andra flyktingar en trygg och organiserad resa, och är ett bra sätt att se till att fler kvinnor kan fly. 2017 tog 22 EU-länder emot 17 000 kvotflyktingar, i regi av UNHCR. Det finns det ännu inget gemensamt kvotflyktingsystem inom EU men vi välkomnar det pågående arbetet med att få ett sådant system på plats. Vi vill att varje medlemsland ska ta sitt ansvar och ta emot människor på flykt. EU borde verkligen kunna ta emot fler än 17 000 kvotflyktingar per år.

Återinför familjeåterförening. Den nuvarande, tillfälliga lagstiftningen hindrar familjer från att återförenas. Det är dels en tragedi för varje enskild drabbad familj och dels en försvårande faktor som motverkar flyktingars etablering. Vi välkomnar att Liberalerna varit med och sett till att familjeåterförening nu erbjuds alla med rätt till internationellt skydd i Sverige. Så familjer kan läkas, etablera sig bättre och kvinnor som ofta är kvar i osäkra flyktingläger kan få en chans att komma till trygghet.

Inför asylvisum. Många riskerar sina liv genom farliga resor till Europa, utan att få asyl när de väl kommer hit. Om människor på flykt undan förföljelse i stället kunde söka visum på svenska och europeiska ambassader i syfte att sedan söka asyl i Europa kunde det lidandet minimeras. I dag gör visumreglerna att en person i behov av asyl som förföljs exempelvis för sina politiska åsikter eller sexuella läggning tvingas ta sig till Europa illegalt, ett system med asylvisum skulle vara både mer humant och mer rättssäkert.

Vi kan inte hävda att vi står för kvinnors rättigheter när vi samtidigt gör så lite för kvinnor på flykt. De liberala idéerna om frihet och kvinnors rättigheter får aldrig stanna vid Europas gränser.


Cecilia Wikström, Europaparlamentariker (L)
Joar Forssell, riksdagsledamot (L)
Anders Rehnberg, kandidat till Europaparlamentet (L)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

LÄS VIDARE