ÅSIKT

Riv ner taggtråden runt EU:s gränser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Katastrofläkare från hela Europa: Rösta för en värdig flyktingpolitik på söndag

Årligen riskerar tiotusentals migranter livet när de försöker ta sig in i Europa. För att ta sig till detta spanska flyktingläger måste man klättra över tre taggtrådsstängsel.
Kistor med över 100 drunknade migranter, vars flyktingbåt sjönk utanför italienska ön Lampedusa.

Antalet flyktingar och internflyktingar i världen ökar igen. Under 2012 dokumenterade FN:s flyktingorgan att 23 000 människor dagligen tvingades lämna sina hem. Över 45 miljoner tvångsförflyttade människor söker efter säkerhet och trenden pekar mot allt fler. Syrien är värst drabbat. Omkring 40 procent av befolkningen, 9 miljoner människor, hälften av dem barn, har ryckts upp med rötterna från sina hem.

De flyr för sina liv. Grannländerna är överhopade och förhållandena i flyktinglägren är fruktansvärda.

När miljoner är i behov av skydd vägrar vissa EU-länder att acceptera en enda flykting. De visionära värderingar som EU bygger på har fallit.

Grundstatutets vackra formulering: "Unionen ska bygga på värdena respekt för människans värdighet, frihet, demokrati, jämlikhet, rättsstaten och respekt för de mänskliga rättigheterna" (Fördraget om Europeiska unionen), ekar skamligt tomt.

Istället för att försöka uppfylla fördraget spänner vi taggtråd runt våra gränser. Vår "respekt för människans värdighet" gäller endast för dem innanför stängslet.

Människor som flyr för sina liv tvingas söka livsfarliga sätt att nå tryggheten. Vi har sett bilderna på kropparna av drunknade flyktingar som spolas upp på stränderna runt Medelhavet.

Poeten John Donne skrev "varje människas död förminskar mig, ty jag är del av mänskligheten och därför aldrig i skick att veta för vem klockan klämtar; den klämtar för dig ".

Bryr vi oss om människor som dör i jakt på trygghet?

Vi som skriver detta har sett och arbetat i katastrofer världen runt och forskat inom området. Vi är medborgare från femton EU-länder, läkare och universitetsprofessorer som representerar medicin, etik, filosofi, samhällsvetenskap och juridik. Vår vädjan i detta brev stöttas av ytterligare kollegor utanför EU.

De flesta EU-länder har en historia av fattigdom och konflikter. Vi har förfäder som tvingades att lämna sina hem för att söka trygghet i främmande länder. Andra delar av världen välkomnade vårt folk när de flydde. Vi har ett moraliskt och professionellt ansvar att påtala det vi bevittnar. Det krävs att EU omedelbart vidtar åtgärder för en human flyktingpolitik av "respekt för människans värdighet".

Vi tror på de principer på vilken EU grundades, men dessa måste efterlevas för att inte förlora sitt värde. Vi vill vara medborgare i ett EU som stolt kan visa upp att det stod upp för "respekt för människans värdighet" och gjorde allt som gick för ett humant flyktingomhändertagande.

Vi vill vara en del av kören som sjunger Beethovens nionde symfoni, EU:s nationalhymn, "Alle Menschen werden Brüder" - Alla mänskor bliva bröder.

Se till att den kandidat du röstar på den 25:e maj aktivt verkar för en värdig flyktingpolitik.

Johan von Schreeb, leg läkare, docent, Specialist inom katastrofmedicin (Sverige)

Niklas Juth, Docent, Medicinsk etik, (Sverige)

Dónal O’Mathúna, PhD, Senior Lecturer, Ethics (Irland)

Ayesha Ahmad, PhD, Tutor, Medical Ethics (Storbritannien)

Ana Borovecki, MD, PhD, MPH, Assistant Professor, Bioethics & Public Health (Kroatien)

Roger Bromley, DPhil, Emeritus Professor, Cultural Studies (Storbritannien)

Ernesto d'Aloja, MD, PhD, Professor, Legal Medicine and Bioethics (Italien)

Francesco Della Corte, MD, Hon. Fellow EuSEM, Disaster Medicine (Italien)

Federica Demuru, PhD, Researcher, Bioethics (Italien)

Ignaas Devisch, PhD, Professor, Philosophy of Medicine and Ethics (Belgien)

Heather Draper, PhD, Professor, Biomedical Ethics (Storbritannien)

Vasil Gluchman, PhD, Professor, Philosophy and Ethics (Slovakien)

Ghaiath Hussein, MBBS, MHSc, Doctoral Researcher, Bioethics (Storbritannien)

Péter Kakuk, PhD, Assistant Professor, Bioethics (Ungern)

Eleni Kalokairinou, PhD, Associate Professor, Moral Philosophy (Grekland)

Pierre Mallia, MD, MPhil, MA(law), PhD, Professor, Bioethics (Malta)

Signe Mezinska, PhD, Lecturer, Bioethics (Lettland)

Emilomo Ogbe, MD, MA, Researcher, Sexual & Reproductive Health (Belgien)

Salvatore Pisu, MD, Emergency Medicine (Italien)

Paulina Pospieszna, PhD, Assistant Professor, Political Science (Polen)

Aivita Putnina, PhD, Director, Social Aanthropology (Lettland)

Jackie Leach Scully, PhD, Professor, Social Ethics and Bioethics (Storbritannien)

Joanna Rozynska, PhD, Assistant Professor, Bioethics (Polen)

Kadri Simm, PhD, Associate Professor, Practical Philosophy (Estland)

Peter Sýkora, PhD, Professor, Philosophy and Biology (Slovakien)

Emanuele Valenti, PhD, Lecturer, Bioethics (Spanien)

Behnam Taebi, PhD, Assistant Professor, Ethics (Nederländerna)

Marcin Waligóra, PhD, Assistant Professor, Bioethics (Polen)

Med stöd av följande utanför EU:

Y Michael Barilan, MD, Associate Professor, Medical Education (Israel)

M. Murat Civaner, MD, PhD, Associate Professor, Medical Ethics (Turkiet)

Alma Dzubur Kulenovic, MD, PhD, Assistant Professor, Psychiatry (Bosnien-Hercegovina)

Maureen Ehrensberger-Dow, PhD, Professor, Translation Studies (Schweiz)

Nir Eyal, PhD, Associate Professor, Global Health, Medical Ethics (USA)

Dusanka Krajnović, MPharm, PhD, Assistant Professor, Biomedical Legislation and Ethics (Serbien)

Jay Marlowe, PhD, Senior Lecturer, Refugee Settlement (Nya Zeeland)

Veselin Mitrović, PhD, Research Associate, Sociology and Bioethics (Serbien)

Elysée Nouvet,  PhD, Post-doctoral Fellow, Humanitarian Healthcare (Kanada)

Deogratias M. Rwezaura, SJ, STD, Social Ethics & Forced Migration (Kenya)

Vojin Rakić, PhD, Professor, Political Philosophy & Bioethics (Serbien)   

ARTIKELN HANDLAR OM

EU