Debatt

Vi måste hantera lagens konsekvenser

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från RFSU om sexköpslagen

Kristina Ljungros.
Kristina Ljungros.

RFSU har efterlyst ett samtal om hur vi bäst förebygger, arbetar socialt och skadereducerande mot sexarbete. Vi välkomnar därför ROKS debattinlägg. ROKS möter tillsammans med andra jourverksamheter många av dem som befinner sig i utsatt situation och utnyttjas på olika sätt. ”Genom att kriminalisera efterfrågan så aktualiseras också frågan om vilka som befinner sig i prostitution”, skriver ROKS och ger ett flertal exempel på viktiga grupper att synliggöra och arbeta med. 

Det är värdefullt att dessa grupper synliggörs, men det finns också andra grupper som av olika skäl inte sökt sig till jourverksamhet, och som inte upplever att lagen varit ett stöd. Utan att ställa grupper av utsatta personer mot varandra menar RFSU att även dessa behöver synliggöras och lyssnas på. Hela gruppen med hbtq-personer som säljer sex är ett exempel. Vi vet av statistik att fler unga män än kvinnor har erfarenhet av sex mot ersättning i Sverige. Vad drar vi för slutsatser av det? Hur når vi och arbetar med dem? Och hur ska vi bemöta de som säljer sex och som upplever att lagen medfört att de tvingas flytta in på mer insynsskyddade och riskfyllda arenor, att köparna är mer anonyma vilket försvårar riskbedömning och att de inte vågar uppge att de säljer sex i mötet med myndigheter på grund av diskriminerande bemötande?

RFSU kräver inte att sexköpslagen ska avskaffas, men vi måste våga se de konsekvenser som följt med lagen. Samtidigt som vi ser över det sociala och skadereducerande för alla grupper måste vi vara öppna för att se om lagen ska ändras eller förbättras i någon del så att inte grupper av de som säljer sex blir mer utsatta.

Kristina Ljungros

Ordförande, RFSU

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt