ÅSIKT

Vi lyssnar på öl- konsumenterna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

REPLIK från Systembolaget: När intresset för lokalproducerad öl växer krävs en ny modell för leveranser

Johan Hedin (C) skriver att Systembolaget inte lyssnar och tar ölproducenternas oro på allvar beträffande förändringarna för lokalt och småskaligt producerade drycker. Dialogen pågår sedan i maj och vi vill förbättra den.

Vi ser, precis som Hedin skriver, ett växande intresse för småskaligt tillverkade drycker. Idag har Systembolaget närmare 150 leverantörer som förser våra kunder med cirka 500 småskaligt och lokalt efterfrågade alkoholdrycker.

Kundernas efterfrågan i kombination med det alltmer ökande antalet leverantörer har lett till att vi har växt ur den nuvarande modellen för småskaligt och lokalt tillverkade drycker.

Förändringarna innebär att vi kommer kunna ge kunderna bättre information om varorna (genom att samtliga artiklar provas, av såväl Systembolaget som dryckesskribenter, och förses med karaktäristik med mera) och vi kommer också att förbättra och effektivisera beställningarna. Dessutom kommer fler butiker att erbjuda fler artiklar.

Leverantörerna kan, som nu, välja att bara leverera till de närmaste butikerna. Men om man vill vara beställningsbar i hela landet, vilket cirka 80 procent av leverantörerna valt, sker leveransen framöver via Systembolagets depå i Örebro. Det är dessutom mer hållbart att leverantörerna skickar hela kartonger till depån i stället för att enstaka flaskor som nu skickas kors och tvärs mellan olika butiker.

Det är viktigt för oss att ha en bra relation med våra leverantörer. Redan i maj kontaktade vi personligen alla leverantörer för att förklara förändringarna, och i början av september genomför vi ett 10-tal lokala träffar i hela landet för att träffa alla dessa ”öga mot öga” och för att lyssna på vilka förbättringsförslag som kan finnas.

De förändringar Systembolaget gör bygger alltid på kundernas efterfrågan. Och vår ambition är att på ett ännu bättre sätt möta det ökade intresset och att kunna erbjuda bästa tänkbara sortiment utifrån våra kunders efterfrågan.

Marie Nygren

vice vd Systembolaget AB