Debatt

Jo, lagen skyddar även män

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Linnea Bruno om kvinnors våld mot män

Journalisterna Ekström och Juel kritiserar delbetänkandet ”Ett jämställt samhälle fritt från våld” för att missa kvinnors våld mot män. Våld som jämställdhetsproblem ifrågasätts av debattörerna, som menar att brott skulle vara jämt fördelat mellan könen. De tycks vidare missat att det numera finns en brottsrubricering som ”grov fridskränkning”, alltså ett erkännande av att alla kan utsättas för upprepat, systematiskt våld. Alla ska självklart ha rätt till skydd, men låt oss slippa vilseledande uppgifter.

Kvinnors våld mot män förekommer, men sällan upprepat eller grovt våld. Fyra män dödas årligen av en kvinna de känner. Hälften av dessa fall har föregåtts av hans våld mot henne, oftast är båda i missbruk. Enligt Brå (2014)hade 2,4 procent av de män som uppgav sig ha utsatts för grov misshandel  i nära relation (inkl. samkönade relationer) sökt vård, mot 29,1 procent av kvinnorna. Enligt Försäkringskassan orsakas tiotusentals av kvinnors sjukskrivningar varje år av våld.

2013 dödades 26 kvinnor av män som de hade eller hade haft en nära relation med. Siffrorna brukar ligga kring 17-20 årligen. Oftast har de sökt hjälp på olika sätt – polisanmält, ansökt om kontaktförbud. I en stor svensk studie (NCK 2014) uppger 14 procent av kvinnorna och 5 procent av männen att de utsatts för våld i nära relation. Totalt har 46 procent av kvinnor och 38 procent av män utsatts för allvarligt fysiskt, psykiskt eller sexuellt våld i eller utanför nära relation. Män oftare av andra män utomhus. Kvinnor oftare för upprepat våld. Enligt Brå begås 100 våldtäkter dagligen i Sverige.

Individuella faktorer spelar roll, men – som FN, WHO och forskning världen över visar – är våldet övergripande relaterat till idéer om vad män och kvinnor ska vara, som också visas i, och förvärras av skillnader i ekonomisk och politiskt makt. Män som utövar våld (oavsett mot vem) tenderar att ha extremt könsstereotypa föreställningar, men agerar inte i ett kulturellt eller politiskt vakuum.

Linnéa Bruno

Doktorand i sociologi och styrelseledamot (Fi)

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Jämställdhet

ÄMNEN I ARTIKELN

Jämställdhet