S-V-MP:s budget visar deras jobbfientlighet

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Anna Kinberg Batra (M): Samma politik blev just underkänd av väljarna

Sveriges ekonomi står i dag stark och vi kan se allt ljusare framtidsutsikter på en rad områden.

Steg för steg pressas nu arbetslösheten tillbaka och jobben blir fler. Över 100 000 fler är sysselsatta i dag jämfört med 2006. Tack vare alliansens konsekventa och ansvarsfulla ekonomiska politik under hela den ekonomiska krisen, som vi fick förnyat och förstärkt förtroende för i valet, har vi nu utrymme för välfärdssatsningar medan stora delar av Europa och världen genomför omfattande nedskärningar.

Samtidigt återstår stora utmaningar. Orosmolnen i krisens spår är fortfarande många och den återhämtning vi nu ser är bräcklig och kräver ett fortsatt ansvarstagande.

I detta läge presenterade oppositionen i dag sin gemensamma budgetmotion. Och precis som under valrörelsen visar nu de förslag som S, V och MP lägger fram tydligt på skillnaderna i svensk politik. Mot alliansens ansvarsfulla ekonomiska politik och samlade förslag för fler i arbete står en opposition som fortfarande prioriterar ökade bidrag framför jobbsatsningar.

Oppositionens budget innehåller istället en rad förslag som skulle skapa ett Sverige där drivkrafterna till arbete åter minskar med ett ökat utanförskap som följd. Det är en ansvarslös och orättvis politik som skulle ställa både Sveriges ekonomi och välfärden på spel. Den röda tråden verkar vara att vanliga människor med vanliga inkomster aldrig ska få mer över i plånboken. Oavsett hur landets ekonomi utvecklas.

S, V och MP:s jobbfientlighet är påtaglig även inom andra områden. Trots att det visat sig att det populära rut-avdraget praktiskt taget är självfinansierande så driver man fortsatt på för att ta bort det.

Deras förslag hotar dessutom ungdomars chanser till jobb genom höjda arbetsgivaravgifter för unga som gör det dubbelt så dyrt att ha ungdomar anställda. Man slår effektivt undan benen för en grupp som drabbats hårt av finanskrisens effekter och som behöver hjälp och stöd för ta sig in på arbetsmarknaden.

Samtidigt gör förslag om höjda inkomstskatter det mindre lönsamt att arbeta medan höjda marginalskatter innebär att blir det mindre lönsamt att utbilda sig. Hushållens och företagens kostnader ökar genom bland annat förslag om höjda bensinpriser och kilometerskatt. På område efter område kan vi se att de förslag som väljarna tydligt sa nej till i valet ligger fast.

Moderaterna och de andra partierna i alliansen fick väljarnas förtroende för att vi är övertygade om att en annan framtid är möjlig för Sverige. Vägen framåt ska inte gå genom sämre marginaler för vanligt folk eller ansvarslös ekonomisk politik som äventyrar de offentliga finanserna.

För oss är en tydlig arbetslinje själva grunden för att utveckla samhället. För att kunna satsa på en starkare välfärd med bättre skola, sjukvård och omsorg för våra äldre är det avgörande att fler ges möjligheten till eget arbete. Därför satsar vi nu på att sänka trösklarna in på arbetsmarknaden genom stärkt matchning och införandet av lärlingsjobb. Regelförenklingarna för företag och entreprenörer ska fortsätta, och när utrymme finns vill vi bland annat halvera tjänstemomsen för restauranger med fler arbetstillfällen som följd.

Samtidigt krävs nu fortsatta insatser för att säkerställa den ekonomiska återhämtningen och skapa bättre tillväxtförutsättningar. Ett tufft arbete väntar med andra ord under denna mandatperiod.

För att Sverige ska hålla ihop och arbetstillfällena växa till duger inte den bidragspolitik som oppositionen nu bekräftat med sin budget. S, V och MP:s gemensamma förslag nedvärderar återigen arbete och skulle riskera att låsa fast människor i passiva åtgärder. Så tar man varken ansvar för jobben, Sveriges ekonomi eller vår gemensamma välfärd.

Vi moderater och de andra partierna i alliansen ska nu istället gemensamt fortsätta att föra en politik som sätter jobben först. Vi ska göra det lönsammare att arbeta och skapa förutsättningar för att fler företag kan starta och växa. Tillsammans måste vi vårda återhämtningen i Sveriges ekonomi och ge hushåll och företag möjlighet att känna trygghet och framtidstro. Det är så Sverige kan gå stärkt ur krisen.

Anna Kinberg Batra
Gruppledare för Moderaterna i riksdagen
Ordförande i finansutskottet

Publicerad:

ÄMNEN I ARTIKELN