ÅSIKT

Omodernt neka mig ledigheten

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Bodström: Att inte kunna vara föräldralediga på deltid kommer avskräcka unga från politiken

Bodström fick avslag på sin ansökan om ledighet. ”Gårdagens praxisbeslut innebär att det i framtiden inte kommer att vara möjligt för en riksdagsledamot att vara föräldraledig när barnet går på dagis eller i skolan”, skriver han i dagens debattartikel.

Min familj och jag har under många år planerat att göra ett äventyr tillsammans. Tillbringa en tid utomlands. För ett år sedan berättade jag att vi skulle göra en resa till USA. För mig var det viktigt att klargöra det i god tid före valrörelsen, särskilt som jag stod som första namn på Stockholms läns lista till riksdagen.

Jag hade också i samråd med min gruppledning i riksdagen bestämt att lämna in min ansökan om föräldraledighet efter valet men före riksdagens öppnande. Anledning till detta var naturligtvis att valutgången påverkade min ansökan. Om vi hade vunnit valet skulle jag eventuellt blivit minister, vilket hade varit en helt annan grund för min ansökan. Men framför allt hade det kunnat påverka tidpunkten för min ledighet. Detta innebär att om jag ansökt före valet hade det inneburit att jag inte hade kunnat ange varken grund för ledigheten eller tidpunkten. Jag tror många inser att det hade varit ett sämre alternativ. I mina kontakter med riksdagens administrativa enhet har det heller inte framställts som något problem att jag lämnade in ansökan vid den tidpunkt jag gjorde.

Gruppledarna beslutade i går att inte bevilja min föräldraledighetsansökan. Det beklagar jag och det ställer mig inför ett mycket svårt val. Samtidigt vill jag inte beklaga mig eftersom de två alternativen är mycket attraktiva, antingen det stora förtroendet att sitta i riksdagen eller möjligheten att bo med min familj i ett annat land.

Det har varit många missförstånd angående min ansökan om föräldraledighet i media. Låt mig därför klargöra följande:

Jag har sökt maximal föräldraledighet.

Enligt Försäkringskassan har jag dock bara rätt till 50 % ersättning, eftersom min yngsta son går i skolan.

Jag fick beskedet från riksdagen att det skulle avgöras måndagen den 4 oktober. Sedan sköts tyvärr beslutet upp.

Jag tycker det är synd att riksdagen behåller sin restriktiva och omoderna linje när det gäller föräldraledighet. Det är viktigt att politikerna går före om de menar allvar med att det ska gå att förena familj och karriär. Det finns nog ingen annan arbetsplats där detta skulle gå att ordna så enkelt, rent praktiskt, eftersom det finns färdiga ersättare att bara sätta in. Beslutet kommer att innebära att det blir svårare för unga människor att kombinera sitt politiska arbete med familjen. Med tanke på att det knappast är ett överskott av unga människor som vill engagera sig i politiken är det tråkigt.

Mitt svåra val innebär att jag antingen kommer hem och fortsätter mitt arbete i riksdagen eller att jag avsäger mig mitt uppdrag. Att avsäga mig uppdraget känns inte bra med tanke på att det trots valförlusten är många människor som har röstat på vårt parti och på mig personligen. Ett riksdagsuppdrag är något som jag är stolt över att ha fått förtroende för, eftersom det är direkt från väljarna. Å andra sidan känns det inte heller bra att min familj ska behöva förkorta sin vistelse här.

Gårdagens beslut är ett praxisbeslut. I motsats till lagar och förordningar är praxis något som förändras i takt med tiden. Eftersom riksdagen är en gammal institution är det naturligt att den inte har samma syn på föräldraledighet nu jämfört med tidigare. Därför hade riksdagen i går möjlighet att göra ett modernare val som öppnat möjligheterna att kombinera familj och karriär.

Jag kommer att gå igenom de olika alternativen ordentligt, men senast måndag måste jag bestämma mig eftersom nästa sammanträde i riksdagen är på tisdag. Gårdagens praxisbeslut innebär att det i framtiden inte kommer att vara möjligt för en riksdagsledamot att vara föräldraledig när barnet går på dagis eller i skolan. Det kommer självklart att få konsekvenser för unga människor i framtiden.

Thomas Bodström

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik