Byt ut Mona Sahlin som samordnare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

SD: Regeringen behöver någon med god kunskap om terrorism och extremism

Debattörerna Kent Ekeroth, Jonas Millard och Fredrik Eriksson.
Debattörerna Kent Ekeroth, Jonas Millard och Fredrik Eriksson.
Mona Sahlin, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.
Mona Sahlin, nationella samordnaren mot våldsbejakande extremism.

DEBATT. I och med den ökande strömmen av migranter till Europa har flera länder valt att återinföra gränskontroller. Öppna gränser leder till att fler än de som flyr från krig söker sig till Sverige. Förutom ekonomiska flyktingar som inte accepterar principen om första säkra asylland, utnyttjar även terrorister denna möjlighet i en allt större utsträckning.     

Enligt Säpo har 115 personer som stridit för IS nu återvänt till Sverige. Det går även att se en kraftig ökning av misstänkta terrorister och spioner som tar sig in i landet. Enligt Migrationsverkets siffror till Säpo har 152 personer rapporterats under de tre senaste månaderna, vilket är fler än under hela förra året.

År 2014 släppte Justitiedepartementet rapporten "Våldsbejakande extremism i Sverige – nuläge och tendenser". Enligt den bedömer Säpo att det största attentatshotet mot landet under de närmaste åren kommer att vara våldsbejakande islamistisk extremism, med upplevda kränkningar av islam som grund.

Regeringen har valt att tillsätta Mona Sahlin som nationell samordnare mot våldsbejakande extremism i Sverige. Detta anser vi är ett högst beklagligt beslut då vi både saknar förtroende för henne som samordnare och för de åtgärder hon redovisat, som att upprätta en stödtelefon och ett utvecklat genusperspektiv. Sverigedemokraterna tror att det behövs ett betydligt mer kraftfullt agerande för att komma tillrätta med den våldsbejakande extremismen i landet.

I stället bör regeringen tillsätta en samordnare med väl dokumenterad kunskap om terrorism och extremism, samt erfarenhet av militära, polisiära eller civila områden. Den efterfrågade kunskapen bör i första hand ha förvärvats genom yrkesarbete utan politisk koppling, för att utvald person på ett oberoende sätt ska kunna knyta lämpliga experter till sin grupp. Enligt vår mening saknar nuvarande samordnare dessa egenskaper. Riksdagen bör därför meddela regeringen att ett förslag på ny samordnare efterfrågas, och att ärendet bör hanteras skyndsamt.

För att kunna hantera hotet från våldsbejakande extremism krävs självklart mer än en samordnare. Att införa gränskontroller är av yttersta vikt för att kunna skapa sig en bild av vilka som kommer in i vårt land. I en tid då inströmningen av antalet potentiella terrorister till Sverige ökar, samtidigt som det största attentatshotet kommer från våldsbejakande islamistisk extremism, krävs en översyn av det rådande systemet för rikets säkerhet.    

Sverigedemokraternas budgetförslag bygger på säkerhet och ansvar. En minskad invandring är avgörande för att kunna upprätthålla säkerheten, både för medborgarna i vårt land och för de mest utsatta som faktiskt flyr från krig.    

Kent Ekeroth

Ledamot Justitieutskottet och talesperson i frågor som rör gränsbevakning

Jonas Millard

Ledamot Konstitutionsutskottet

Fredrik Eriksson

Ledamot Konstitutionsutskottet 

Publisert: