ÅSIKT

Utförsäkring gör ingen frisk

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik från Annika Strandhäll (S) om sjukförsäkringen

Annika Strandhäll, socialförsäkringsminister (S).

REPLIK. De ökande sjuktalen är en av regeringens mest prioriterade frågor. Jag är glad att Johan Forssell (M) delar regeringens oro över utvecklingen, men hans oförmåga att hålla sig till korrekta fakta är ett bekymmer.

Fakta är att det var Göran Perssons halveringsmål som fick ohälsotalet att börja vända nedåt redan år 2004. Den positiva utvecklingen ärvde den borgerliga regeringen när den tillträdde år 2006.

Fakta är att sjuktalen trots detta stigit sedan år 2010 med nästan 70 procent.

Fakta är att vi från den borgerliga regeringen fick ta över ökade kostnader för sjukpenningen med 12 miljarder, och dystra prognoser.

Fakta är att det sedan år 2010 skett över 100 000 utförsäkringar.

Utförsäkringspolitiken har skapat enorm stress för den enskilde och har knappast gjort människor friskare. Det är ett ineffektivt sätt att hantera våra resurser, eftersom Försäkringskassan får lägga tid på att skicka människor mellan systemen, och det är i grunden ovärdigt ett välfärdssamhälle.

Utförsäkring och ekonomisk stress hjälper ingen att återfå arbetsförmågan – tidiga insatser och rätt rehabilitering kan däremot göra det.

Det är bra att Johan Forssell håller med om att vi står inför en allvarlig situation, som kräver skarpa insatser. Inom kort kommer regeringen att presentera ett kraftfullt åtgärdspaket som tar ett grepp om hela kedjan i form av förebyggande arbete, tidiga insatser och ordentlig rehabilitering. Bara så kan vi sänka sjuktalen. Utförsäkring och historielöshet är inte rätt medicin.

Annika Strandhäll,

socialförsäkringsminister (S)

ARTIKELN HANDLAR OM