Man måste se helheten – inte bara sockret

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Övervikt och fetma är ett av våra största folkhälsoproblem. Ett högt intag av tillsatt socker bidrar, vilket mycket tydligt sägs i en sockerrapport från Swedish Nutrition Foundation 2014: ”Om sockerintaget överstiger energibehovet får man ett energiöverskott som kan leda till viktuppgång vilket kan orsaka kostrelaterad sjukdom såsom typ 2-diabetes och hjärt-kärlsjukdom.” Om detta rådde också enighet vid det välbesökta seminarium som SNF genomförde i Lund i går.

Ann Fernholm misstänkliggör SNF och rapporten – varför? Denna önskan att skapa konflikter i debatten bidrar bara till förvirring och oklarhet, som försvårar för människor att göra val som är bra för hälsan.

SNF är en icke vinstdriven organisation som främjar forskning om mat och hälsa, och dess tillämpning. SNF är en kunskapsbro mellan forskning och livsmedelsbranschen. Ett trettiotal företag från hela livsmedelskedjan stödjer verksamheten. I SNF:s nätverk ingår ledande forskare inom nutritionsområdet vid de svenska universiteten, utan förpliktelser mot några företag.

Svepande avfärdar Ann Fernholm dels forskarna, som ”köpta” av industrin, och dels grundläggande fakta om socker som ”påståenden” av SNF.

Det är att göra kampen mot fetman en stor otjänst! Vi behöver mer forskning och fler engagerade forskare i debatten. Och vi måste orka diskutera helheten. Forskningen visar att det är allt vi äter, som ska räknas – inte bara sockret.

Till en saklig diskussion välkomnar vi Ann Fernholm och alla andra engagerade.

Susanne Bryngelsson,

fil dr, vd, SNF Swedish Nutrition Foundation

Ingvar Bosaeus,

professor, vetenskaplig företrädare för SNF Swedish Nutrition Foundation

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN