Debatt

Tänk om – livsfarligt att inte testa djuren

Debattörerna: Hur kan Sverige stödja en EU-regel som hotar svenskars hälsa?

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Smittsamma djursjukdomar riskerar att spridas till Sverige med en ökad användning av antibiotika som följd, skriver debattörerna
Smittsamma djursjukdomar riskerar att spridas till Sverige med en ökad användning av antibiotika som följd, skriver debattörerna

DEBATT

DEBATT. Varför vill den svenska regeringen stödja en ny EU-regel som riskerar att öka antibiotikaresistens och människors framtida hälsa?

Den rödgröna regeringen klargjorde i somras att den under hösten kommer att stödja ett förslag om att Sverige inte ska kunna kräva provtagning för vissa allvarliga smittor vid import av lantbruksdjur. För att underlätta den internationella gränshandeln med djur begär flera av EU:s medlemsländer att det inte ska vara möjligt för ett land att skydda sig från sjukdomar genom smittskyddstester.

Smittsamma djursjukdomar riskerar att spridas till Sverige med en ökad användning av antibiotika som följd. Trots riskerna har landsbygdsminister Sven-Erik Bucht uttalat att Sverige kommer att stödja detta. Frihandel anses alltså som viktigare än djur- och folkhälsan.

Svenska konsumenters stora förtroende för svenska produkter bygger på en god djurhållning och låg antibiotikaförbrukning. Detta kan snabbt undermineras om vi importerar sjuka djur och därmed framtvingar ökad användning av antibiotika.

Detta leder på sikt till mer antibiotikaresistens, något som FN:s världshälsoorganisation WHO pekat ut som det största hotet mot människors hälsa.

Regeringens förslag att i stället starta ett nationellt kontrollprogram är en mycket dålig ersättning. Vi ser stora risker för sjukdomsspridning om djuren inte testas före de kommer till Sverige.

När vi väl släppt in den plågsamma virussjukdomen PRRS på gris och bakteriesjukdomen paratuberkulos på nöt och får, är det omöjligt att bli av med dem igen. Något flera länder bittert har fått erfara.

Vår sjukdomsfrihet har bidragit till att Sverige ligger i en tätposition på djursidan i fråga om låg användning av antibiotika – en bråkdel jämfört med de flesta andra EU-länder och långt mindre än vad som används till människor. I Sverige behandlas sällan hela djurgrupper utan i första hand den individ som är sjuk. Så långt som möjligt undviks antibiotika som slår brett, allt för att minska risken för resistens.

Genom ett drygt femtioårigt samarbete mellan lantbrukare, veterinärer och myndigheter har en rad djursjukdomar utrotats. Livsmedelssäkerheten har därmed kraftigt förbättrats för konsumenten. De krav som ställs vid import har varit och är helt grundläggande för att lyckas.

Att Sveriges regering nu väljer att släppa kravet på provtagning vid införsel av djur är både märkligt och absurt eftersom det strider mot så väl regeringens egen antibiotikastrategi som satsningen på en svensk livsmedelsstrategi.

Konsumenternas förtroende för svenska bönder är stort. En klar majoritet av konsumenterna letar efter svenskt när de köper kött och mejeriprodukter för att de vill gynna ett starkt djurskydd. Men förtroendet kan snabbt raseras.

Ju mer antibiotika vi tvingas använda desto snabbare ökar resistensen och det hotar skyddet för kommande generationer. Detta är inte enbart en djurfråga utan i högsta grad även en konsumentfråga. Vi har ett gemensamt ansvar för att bevara den framtida tillgången på effektiva antibiotika för våra barn och barnbarn.

Åsa Odell , vice ordförande Lantbrukarnas Riksförbund
Katja Puustinen, ordförande Sveriges Veterinärförbund
Jan Bertoft, generalsekreterare Sveriges Konsumenter
Gunnela Ståhle , ordförande Vi konsumenter


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Antibiotika och resistens

LÄS VIDARE

Sluta köpa in kött från utlandet – nu

ÄMNEN I ARTIKELN

Antibiotika och resistens

Lantbruk

Miljöfrågor

LRF, Lantbrukarnas riksförbund

Sven-Erik Bucht

Djurskydd

EU