Debatt

Att hota bönder är helt oacceptabelt

Replik från djurrättsorganisationer efter LRF:s debattartikel

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Undertecknade organisationer tar kraftfullt avstånd från alla typer av kriminella eller utomparlamentariska ageranden för att driva opinion, skriver debattörerna.
Undertecknade organisationer tar kraftfullt avstånd från alla typer av kriminella eller utomparlamentariska ageranden för att driva opinion, skriver debattörerna.

DEBATT

REPLIK. Palle Borgström, förbundsordförande i LRF, beskrev den 17 december i Aftonbladet Debatt hur hans medlemmar hotas av militanta djurrättsaktivister. Både bönder och deras familjemedlemmar har till och med utsatts för något som de uppfattar som dödshot. De har enligt uppgift tvingats flytta till skyddat boende på grund av skrämmande varningar från okända aktörer.

Detta är självklart något som är fullständigt oacceptabelt i debatten, oavsett vilket mål debattörerna har. Ändamålet helgar inte medlen om medlen består av olagliga metoder som kan orsaka fysiskt eller psykiskt lidande.

Undertecknade organisationer tar kraftfullt avstånd från alla typer av kriminella eller utomparlamentariska ageranden för att driva opinion.

Sedan spelar det ingen roll om man kallar handlingarna för civil olydnad eller något annat, hot och skadegörelse hör inte hemma i samhällsdebatten.

Med detta sagt vill vi också understryka att vi inte håller med LRF i alla sakfrågor kring svensk djurhållning.

Som demokratiska djurskyddsorganisationer har vi åtskilliga gånger haft olika uppfattning jämfört med LRF om hur långt och i vilken takt djurvälfärden för lantbrukets djur ska drivas. Den diskussionen kommer att fortsätta även i framtiden, men för oss är det självklart att jobba med lagliga metoder och i full öppenhet.

De exempel på hot och våld som nu förekommit är direkt kontraproduktiva för en bättre djurvälfärd. Vi seriösa organisationer riskerar att betraktas med samma misstro som de militanta djurrättsaktivisterna, vilket varken människor eller djur vinner på.

Vi vill därför åter med kraft fördöma ageranden som bygger på olagliga skrämselmetoder eller trakasserier. De demokratiska vägarna att föra debatt räcker bra och framför allt ger de resultat som för processen framåt, inte bakåt.


Johan Beck-Friis, generalsekreterare Svenska Djurskyddsföreningen
Lillemor Wodmar, ordförande
Bo Algers, ledamot
Katarina Lingehag-Ekholm, ordförande Compassion in World Farming Sverige
Fredrik Malmgren, ordförande Djurens Vänners Riksorganisation


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Artikeln är en replik. Läs hela debatten här:

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Djurskydd

LÄS VIDARE

DEBATT. Djuraktivister är ett hot mot demokratin

ÄMNEN I ARTIKELN

Djurskydd

Djurens vänner