ÅSIKT

”Vi borde ha sett och agerat”

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Wanja Lundby Wedin skriver själv om AMF–härvan

Foto: Foto: URBAN ANDERSSON
kritiserade villkoren Wanja Lundby-Wedin säger att hon kritiserat näringslivets villkor för bolagens ersättningar, och strävat efter att hålla tillbaka dessa.

Jag har varit ärlig i min kritik och har aldrig varit pådrivande för att höja ersättningarna till ledningspersonerna i de bolag vars styrelser jag har suttit i. Givetvis vet jag vilka beslut jag är med och fattar. Det som nu avslöjats stämmer inte överens med min och den övriga styrelsens uppfattning om vilka beslut som fattats i styrelsen, skriver Wanja Lundby Wedin.

LO har i 15 års tid försökt väcka opinion mot de höga ersättningarna och generösa villkoren inom näringslivet. En ödets ironi är att när det nu uppmärksammas på bred front så riktas kritiken mot hur LO har agerat.

Att jag och andra fackliga företrädare har kritiserat villkoren i näringslivet har inte varit ett spel för galleriet. Jag har varit ärlig i min kritik och har aldrig varit pådrivande för att höja ersättningarna till ledningspersonerna i de bolag vars styrelser jag har suttit i. Tvärtom. LO:s strävan har varit att hålla tillbaka ersättningarna.

Nu tycks det som att alla delar LO:s ideal, men så har det verkligen inte varit tidigare. Höga ersättningar och bonusar har fram till alldeles nyligen varit helt okontroversiellt inom näringslivet. LO:s och min uppfattning har därför framstått som främmande i näringslivssammanhang.

Samtidigt måste man förstå att den kultur av bonusar och generösa ersättningar som blomstrat i näringslivet inte har kunnat förhindras enbart av LO:s agerande.

Att ha styrelseansvar i näringslivet är inte okomplicerat för LO. Där finns spelregler och en kultur som är långt ifrån vår vardag och våra värderingar. Det enklaste skulle vara att stå utanför och kritisera, för att på så sätt undvika kritik för att själv göra fel. Jag tror dock att LO:s ansvar inom bland annat AMF gör skillnad.

Alternativet skulle vara att vi överlämnade förvaltningen av pensionspengarna åt andra bolag. Det skulle varken leda till lägre avgifter eller lägre ersättningar till ledningen.

Det är samtidigt viktigt att de som har förvaltat medlemmarnas pengar är proffs. Det har dock medfört att vi ofrånkomligen kommit i kontakt med de höga löner som finns i finanssektorn. Samtidigt måste det sägas att vi inom AMF inte har bidragit till att pressa upp lönerna i branschen.

Jag förstår att många är upprörda över det som avslöjats rörande AMF. Det är jag också.

Samtidigt måste vi vara på det klara med att de villkor som uppmärksammats för bolagets förre vd inte gäller för den nuvarande. Den tidigare vd:n hade en förmånsbestämd pension, vilket var det som tidigare gällde för tjänstemän på arbetsmarknaden. Det ledde till mycket höga premier i slutet av perioden.

När det sedan beslutades att han skulle stanna ytterligare några år som vd, efter den avtalade pensionsåldern, skulle i stället ett modernare pensionsavtal gälla, en så kallad premiebaserad pension. Vi som sysslar med sådana avtal tog för givet att det skulle handla om ganska normala premier. Istället fortsatte de orimligt höga premierna från sluttiden av det tidigare pensionsavtalet.

Under den förre vd:s sista år var därför pensionsutbetalningarna dubbelt så höga som lönen, vilket naturligtvis är helt orimligt. Vi var många som borde ha sett detta och reagerat.

Givetvis vet jag vilka beslut jag är med och fattar. Det som nu avslöjats stämmer inte överens med min och den övriga styrelsens uppfattning om vilka beslut som fattats i styrelsen.

En enig styrelse har nu beslutat att utreda hur detta kunde hända. En översyn ska nu göras av externa revisorer i syfte att se hur dessa enorma pensionsinbetalningar kunde göras.

Wanja Lundby-Wedin, LO-ordförande Stockholm