Debatt

Alliansen: Så vinner vi valet 2014

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Partisekreterarna för de fyra allianspartierna i ett gemensamt utspel: Det saknas ett samlat politiskt alternativ till Alliansen

I höst är det två år sedan alliansen fick förnyat förtroende i valet 2010. Tillsammans har vi genomfört viktiga reformer för fler jobb och en trygg välfärd. Vår idé om Sverige bygger på att människor ska kunna känna trygghet, göra egna val, ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner.

Gemensamma idéer och samarbetet mellan våra partier har lagt grunden för det starka förtroende väljarna visat för alliansen. Tack vare en tydlig arbetslinje och ansvarsfull ekonomisk politik står Sverige bättre rustat i finans- och skuldkrisens spår än många länder i vår närhet.

När halva mandatperioden snart har gått inleder vi tillsammans vår resa mot valet 2014. Det politiska alternativ som gör anspråk på att ta ansvar för hela Sverige behöver redovisa en samlad och trovärdig politik för svenska folket inför valet. Detta har Alliansen gjort såväl 2006 som 2010, och vår avsikt är att göra det också inför 2014.

Under ett antal månader har det politiska klimatet präglats av opinionsmässig turbulens. Samtidigt kan vi konstatera att det saknas ett samlat politiskt alternativ till Alliansen.

Vi är övertygade om att regeringsfrågan kommer att vara avgörande för det politiska alternativ som gör anspråk på att ta ansvar för hela Sverige. I skarp motsats till oppositionspartierna, som är mer splittrade än någonsin, kommer vi redan under hösten att på olika sätt stärka vårt samarbete. Under Almedalsveckan i Visby presenterar vi tillsammans några av delarna i detta arbete.

  Utveckla en förnyad reformagenda för framtidens Sverige.

För att Alliansen ska kunna ge svar på hur jobben kan bli fler, hur företagen ska kunna växa, hur välfärden ska kunna stärkas ytterligare och hur Sverige fortsatt ska ta täten i miljö- och klimatfrågorna krävs ett omfattande gemensamt arbete.

 Den globala ekonomiska krisen innebär stora prövningar för såväl Sverige som andra länder. Trots att Sverige står sig starkt i en internationell jämförelse är vi inte nöjda. Det behövs fler vägar till jobb, särskilt för de som står längst från arbetsmarknaden. Det svenska företagsklimatet och konkurrenskraften behöver stärkas ytterligare.

Fler i arbete behövs för vi ska kunna stärka välfärden med ökad kvalitet inom skola, vård och omsorg runtom i landet. Vi behöver samtidigt utveckla en mer hållbar tillväxt med större klimathänsyn och möjligheter till nya gröna jobb.

För att lägga grunden för en reformagenda med sikte på nästa mandatperiod kommer vi under hösten 2012 att genomföra rundabordssamtal tillsammans med representanter för näringsliv, fackförbund, forskarvärlden och andra relevanta aktörer på temat jobb, välfärd och klimat.

Lägga grunden för alliansstyre i fler kommuner och landsting.

Alliansen har ett väl fungerande samarbete i ett stort antal kommuner och landsting. Det sker i många fall genom att de fyra allianspartierna har egen majoritet, och i vissa fall genom samarbete mellan Alliansen och andra partier.

Samtidigt kan mycket göras för att fortsatt utveckla vårt samarbete lokalt och regionalt.  Många kommuner, landsting och regioner som i dag har vänsterstyre skulle må väl av en alliansmajoritet efter valet 2014. Allianssamarbetet är en garant för att människor ska kunna känna trygghet, göra egna val, ta egna initiativ och förverkliga sina ambitioner.

Vi partisekreterare kommer under hösten 2012 att besöka ett antal orter i Sverige där vi vill åstadkomma maktskifte. Alliansens politik tar utgångspunkt i människan. Vi behöver därför prata med människor om frågor som är viktiga i deras vardag.

Vår utgångspunkt är tydlig: Alliansen är det enda samlade alternativet i svensk politik. Vi kommer 2014 återigen att söka väljarnas förtroende tillsammans. Årets Almedalsvecka markerar startskottet för det utvecklingsarbete vi nu inleder för att vara väl förberedda inför valåret 2014.

Kent Persson

Nina Larsson

Michael Arthursson

Acko Ankarberg Johansson

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt