Debatt

Stoppa omedelbart utvisningar till Iran

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattörerna: Att konvertera från islam är belagt med dödsstraff

Tidigare i år pressades Migrationsverket av den massiva ­opinionen att stoppa alla utvisningar till Syrien. Den logiska följden är att alla utvisningar till blodiga diktaturer borde ­stoppas. Asylrörelsen i Stockholm har ­genom sitt arbete bidragit till att 13 utvisningar av politiska flyktingar till Iran stoppats sedan maj förra året. Det visar, precis som utvisningsstoppet till Syrien, att protester lönar sig.

I våras deklarerade den iranska regimen att alla som bedriver ­regimkritisk verksamhet i ­utlandet ska sättas i fängelse i 4-8 år. Alla politiska flyktingar ­såsom fackliga-, kvinnorätts- och demokratiaktivister som ­befinner sig i andra länder, inklusive Sverige, lever under hot.

Har man deltagit i demonstrationer, uttalat sig i media, talat på möten, blivit fotograferad och­ ­filmad, bloggat eller publicerat regimkritiskt material på sociala medier som Facebook, står man under ständig bevakning av den iranska diktaturen genom dess ambassad i Sverige.

Ambassaderna går längre än att över­vaka. Nyligen blev en tidigare iransk medborgare som nu lever i Frankrike, ­utsatt för ett mordförsök av en ambassadtjänsteman vid en demonstration i ­Paris. Detta filmades av flera och ambassadtjänstemannen greps.

Asylrörelsen har upprepade gånger försökt informera Migrationsverket om situationen i Iran: till exempel att den iranska regimen under förra året utfärdade nya ­direktiv enligt artikel 7 i Irans straffbalk – att fängsla och åtala ­politiska flyktingar som återvänder till Iran.

Effekten av den skärpta tolkningen är att det inte spelar någon roll huruvida de asylsökande i Sverige varit ledande eller politiskt aktiva över huvudtaget. Samtliga riskerar fängslande, tortyr och avrättning, oavsett om svenska Migrationsverket anser att de spelat en ledande roll eller inte . Slutsatsen är solklar – alla utvisningar måste stoppas.

Förutom politiska flyktingar ­gäller detta också de som konverterat från islam. Irans ­nyligen ­genomförda översyn av Irans strafflag gör det möjligt för ­domare att fortsätta utdöma dödsstraff för konvertiter, trots att detta ­inte är inskriven i den iranska straff­lagen.

I den nya strafflagen har det införts hänvisningar till den iranska konstitutionens artikel 167, som i översättning lyder:

Domaren är skyldig att försöka avgöra varje enskilt fall på grundval av den kodifierade lagen. I ­ avsaknad av en sådan lag, måste han ge sin bedömning på grundval av officiella islamiska källor och autentisk fatwa.”

I praktiken innebär detta att strafflagen hänvisar till konstitutionen, som hänvisar till ­sharia- och hudud-regler. Domaren bör med andra ord använda sharia om brottet inte behandlas specifikt i strafflagen. Och enligt sharia, såsom den tolkas i Iran i dag, är konvertering från islam lika med dödsstraff.

I ett av de asylfall Asylrörelsen driver, för Mohammadreza Esfahani, fanns både intyg från hans kyrkoförsamling i Stockholm och dessutom en iransk dom på 10 års fängelse och 75 piskrapp i svart på vitt bland handlingarna när Migrationsverket avslog ärendet. Migrationsverket ­menar alltså att det är helt okej att Mohammadreza ska fängslas ­(eller avrättas: många fängelsestraff omvandlas till hängning) när han tvångsutvisas.

Det är ingen tillfällighet att Sverige prickas som inget ­annat land av FN:s tortyrkommitté.­ ­Regeringen och Migrations­verket skickar människor till fängelse och tortyr. Med de nya ­omständigheter i Iran vi nu ­redovisar finns det inga ursäkter kvar: Stoppa alla utvisningar nu!

Mattias Bernhardsson,

Asylrörelsen i Stockholm

Sissel Egeland,

skribent på Asylum Today i Norge

Nasi Payghambarian,

kampanjen för asyl åt Mohammadreza Esfahani

Amineh Kakabaveh,

föreningen ’Varken hora eller kuvad’

Dror Feiler,

musiker och politisk aktivist

Regina Lund,

artist

Jan Hammarlund,

artist

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt