Skilj kyrkan från politrukerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Jag såg att Svenska kyrkan ska ha oförändrad avgift nästa år. Vi som är medlemmar betalar 1,23 procent av vår beskattningsbara inkomst. Det är ganska mycket pengar och en högavlönad kan få bidra med 15 000 kronor om året till kyrkans byggnader och personal. För en lågavlönad är förmodligen avgiften, även om den är lägre, betydligt tyngre.

Det är kyrkans avgift som får många att börja fundera över sitt medlemskap. De ifrågasätter vad de får för pengarna. De kanske aldrig går i kyrkan och har inte någon relation till Gud.

Den här kyrkoskatten (avgiften) är lite föråldrad, tycker jag. Kyrkan är skild från staten, varför ska då människor kyrkobeskattas? Varför sitter politiska partier fortfarande och styr kyrkan när den inte längre är statlig? Varför får vi som är med i kyrkan inte själv välja vilken församling vi vill stötta med vår medlemsavgift? En del församlingar är synnerligen slumrande medan andra verkligen är del av vardagen för människor.

Mina förslag är: Inför en fast medlemsavgift.

Låt folk välja vilken församling de vill tillhöra.

Ta bort politrukernas makt över kyrkan.

Vad tycker du? Mejla debatt@aftonbladet.se

Lotta Gröning

ARTIKELN HANDLAR OM