Vi kräver ansvar för ekonomin

Publicerad:
Uppdaterad:

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mona Sahlin och Thomas Östros: Hållbar budget grunden för (s)amarbete

Lars Ohly i debatt med Mona Sahlin (s) och Maria Wetterstrand (mp).
Foto: Maja Suslin
Lars Ohly i debatt med Mona Sahlin (s) och Maria Wetterstrand (mp).

Att försvara en ansvarsfull ekonomisk politik är ingen dans på rosor.

Men vi socialdemokrater har gjort det många gånger förr och vi tänker göra det igen.

Vi gjorde det i opposition – vid den förra ekonomiska krisen på 1990-talet – när vi fick ta ansvar för landet trots att vi inte hade regeringsmakten.

Vi gjorde det i valrörelsen 1994, då vi presenterade ett nödvändigt men inte alltid populärt saneringsprogram för att städa efter dåtidens moderatledda regering. Och vi nödgades därpå i regeringsställning lägga ner stor kraft under många år för att sanera ekonomin.

Vi socialdemokrater fick då tungt erfara hur det är att sitta fast i strupgreppet från en havererad ekonomi.

Socialdemokratin hade under många årtionden kunnat använda en god ekonomisk utveckling till att bygga ut välfärden i Sverige, men nu tvingades vi kortsiktigt skära i utgifterna för att långsiktigt kunna rädda den svenska modellen. Hela den socialdemokratiska rörelsen – ja, stora delar av hela samhället – lärde sig då läxan, att det är de svagaste hushållen, pensionärerna, barnfamiljer, seriösa företag och låg- och medelinkomsttagare som förlorar mest på en förstörd ekonomi.

Efter 90-talskrisen, då arbetslösheten, statsskulden och räntorna hade flerfaldigats på några få år, införde den socialdemokratiska regeringen de budgetregler som allt sedan dess tjänat Sverige väl.

De har varit en viktig grund för den goda ekonomiska utveckling som följde efter nittiotalskrisen – och som varat nästan oförändrad fram tills nu.

Och trots den senaste tidens dystra utvecklig med en lavinartad ökning av antalet varsel är fundamenten i den svenska ekonomin starka.

Budgetdisciplinen med överskott i de offentliga finanserna är några av de viktigaste verktygen för att kunna säkra jobben och välfärden.

Sverige hade nu i den globala turbulensen varit ännu hårdare utsatt om vi inte hade rustat vår ekonomi under 10-15 år.

Ordning och reda i offentliga finanser kommer aldrig för oss socialdemokrater vara en förhandlingsfråga.

Vi är djupt oroade över den utveckling vi nu ser i Sverige för jobben – något som på sikt också kan slå mot Sveriges under lång tid uppbyggda överskott.

I både goda och sämre tider har det ekonomiska ramverket kritiserats från höger, för att vara liktydigt med överbeskattning, och från vänster för att vara allt för stramt. Men överskottsmålet har vi för att kunna spara i godare tider och därmed kunna möta sämre konjunkturer – och se till att vi på längre sikt kan möta en åldrande befolkning.

När överskottsmålet en gång infördes ställde sig vänsterpartiet bakom detta, nu vill man att det ska avskaffas.

För att hålla ekonomin i ordning har vi därtill ett budgettak. Diskussionerna med Lars Ohly, om samarbetet med oss socialdemokrater, handlar inte om hur högt budgettaket ska vara – det kan variera beroende på ambitioner – utan om att vänsterpartiet anser att det är fel att ha budgettak.

Därtill menar vänsterpartiet att Riksbanken inte ska vara självständig, man ställer sig heller inte bakom inflationsmålet.

Vi vet av erfarenhet att sysselsättning, reallöneutveckling och pensioner tar stryk om vi börjar släppa upp inflationen.

Regelverket är en god grund, men därtill måste en regering föra en i övrigt framgångsrik ekonomisk politik. Det är vi socialdemokrater en garant för. Vi vet att rättvisan annars hotas.

Om vänsterpartiet i de samtal vi socialdemokrater nu ska föra med Lars Ohly, precis som miljöpartiet redan gör, ställer upp på en ansvarsfull ekonomisk politik, då är vi beredda att gå vidare i förberedande samtal.

Det är därför också svaret på Lars Ohlys debattartikel i går. Vi är övertygade om att det bästa för Sverige är en regering som strävar efter både hållbar ekonomisk utveckling och rättvisa.

Läs också:

Vi kan förlora valet på Monas miss Lars Ohly: Alla tre partierna behövs för att kunna kasta ut högerregeringen.

Mona Sahlin
Thomas Östros

Publicerad: