Samhällets könsstrukturer drabbar kvinnor OCH män

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik

På tisdagens Aftonbladet Debatt ondgjorde sig författaren Pär Ström över mäns ”svårigheter och underlägen” gentemot kvinnor. Han exemplifierade bland annat med att män missgynnas i vårdnadsprocesser.

Faktum är att Ström bara skrapar på ytan. Listan över hur män drabbas kan göras betydligt längre.

Mer än dubbelt så många män som kvinnor tar livet av sig. 70 procent fler män har inte en enda nära vän. Fem gånger så många pappor som mammor tappar helt kontakten med barn de inte bor tillsammans med. 63 procent av allt anmält våld riktar sig mot män.

Tittar vi på skolresultaten blir bilden än mer nedslående. Över 30 procent fler pojkar än flickor når inte målen i årskurs 9. 60 procent av studenterna vid högskolan är kvinnor.

Ström har med andra ord slagit huvudet på spiken. Samhällets könsstrukturer och könsroller drabbar pojkar och män, precis som de drabbar flickor och kvinnor, i form av stängda dörrar och ohälsa. Mansforskningen har belyst detta i mer än 20 år. För feminismen är det en självklarhet.

Men Ström drar den häpnadsväckande slutsatsen att orsaken till orättvisorna inte är en våldsfixerad mansroll, att flickor och pojkar bemöts olika i förskola och skola eller en manlighet som värderar karriär högre än relationer och familj. Istället menar Ström att det är feminismen som bär skulden – den rörelse som konsekvent kämpat mot könsstrukturerna!

Denna logiska kullerbytta är obegriplig, inte minst eftersom inga skulle bli gladare än kvinnorna om många män gjorde upp med macho-ismen, slutade hantera konflikter med våld och började prioritera hem och familj högre.

Kvinnor dras dessutom med ett pensionssystem som ger dem 40 procent lägre pensioner än män, ett sjukvårdssystem där det tar en timme längre för en hjärtsjuk kvinna att komma till sjukhuset och en verklighet där 16 000 kvinnor år 2006 anmälde en man i sin närhet för våldsbrott. I dessa avseenden är det kvinnorna som drabbas hårdast.

Så vad vi ser är olika sidor av samma mynt. Samhällets könsstrukturer drabbar både kvinnor och män. Desto viktigare att vi förenas i kampen för jämställdhet. Om det är det Pär Ström vill är det nog dags att göra mer än att bara att skuldbelägga feminismen. För det är en feminism som gjort mycket, har mycket kvar att göra och som vi är stolta över att tillhöra.

Esabelle Reshdouni,

riksdagskvinna (mp)

Ingvar Hjärtsjö,

ordförande Män för Jämställdhet

Lars Jalmert,

mansforskare vid Stockholms

Universitet

Tomas Wetterberg,

Män för Kvinnofrid och

Jämställdhet i Örebro

Publisert: