Debatt

Vi måste våga prata om svenska normer

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Debattören: Sverige behöver en nystart – värderingskrisen gäller hela samhället

Krisen i Miljöpartiet är ett tecken på ett bredare samhällsproblem. Det är dags att vi i Sverige nu tar klar ställning mellan rätt och fel. Vi måste våga prata om svenska normer, skriver Andreas Norlén, ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott.
Krisen i Miljöpartiet är ett tecken på ett bredare samhällsproblem. Det är dags att vi i Sverige nu tar klar ställning mellan rätt och fel. Vi måste våga prata om svenska normer, skriver Andreas Norlén, ordförande (M) i riksdagens konstitutionsutskott.

DEBATT. Den senaste tidens debatt om värderingar inom Miljöpartiet har fått stora konsekvenser för partiet. Men det får inte stanna där, för debatten är också ett tecken på ett bredare samhällsproblem: Sverige har länge haft svårt att hantera diskussionen om värdegrundsfrågor, att klart ta ställning mellan rätt och fel. Där behöver hela vårt samhälle en nystart.

Miljöpartiets kris utlöstes av Mehmet Kaplans samröre med islamistiska och fascistiska rörelser. Yasri Khan, som var föreslagen till MP:s partistyrelse, fick mycket kritik för att han vägrar ta kvinnor i hand. Därtill tog han i en tidigare paneldebatt inte tydligt avstånd från dödsstraff för ateistiska bloggare i Saudiarabien. Flera bilder har visats med miljöpartister som gör Rabia-tecknet, en symbol förknippad med den islamistiska organisationen Muslimska Brödraskapet. Kamal al Rifai, ordförande i Syriska föreningen och aktiv i Miljöpartiet i Burlöv, stod nyligen bakom en inbjudan till Malmö av salafisten och imamen al-Ouda, som kallat Förintelsen ”en myt av enorma proportioner”.

Sammantaget är allt detta ett utslag av att det länge funnits en rädsla för att uppfattas som intolerant, om man tydligt markerar mot beteenden och åsikter som är oförenliga med svenska värderingar. Det är dags att slutgiltigt göra upp med den hållningen.

Oviljan att stå upp för vårt samhälles värdegrund har bidragit till en rad skadliga effekter. Polisen har identifierat tiotals särskilt utsatta områden där kriminella element dominerar, men står staten svag får inte bara kriminella spelrum. Alltför många vittnar om försök att få bort kvinnor från det offentliga rummet och styra kvinnors klädsel. Ungdomar får sina livsval begränsade av hedersrelaterat förtryck. Röster höjs för att hålla könen åtskilda av religiösa och kulturella skäl i badhus eller på sfi-kurser.

Hittills har inte tillräckliga åtgärder vidtagits för att återta kontrollen i de områden där kriminella och fundamentalister fått stort utrymme. Alltför få har insett att vi på ett antal platser står inför en allvarlig värderingskris. Finns inte politiskt stöd för tydlighet i värderingsfrågorna blir det nästan omöjligt att vända utvecklingen. Därför måste det nu – även från Miljöpartiet – vara slut med velandet och hummandet inför personer som motarbetar allas lika värde.

Att stå upp för våra värderingar är också viktigt i kampen mot terrorismen. Om vi inte förankrar våra normer i alla delar av Sverige ger vi dem som vill bekämpa vår frihet med våld mer plats.

För att värna våra värderingar krävs både ord och handling. Alla nyanlända måste genomgå en ordentlig samhällsorientering. Nyanlända kvinnor måste få hjälp till jobb. Polis och andra myndigheter måste vara närvarande i utsatta områden och det även efter kontorstid.

Alliansen i konstitutionsutskottet presenterade i höstas förslag för att vässa det förebyggande arbetet mot extremism och regeringspartierna gick oss till mötes. Det behövs en översyn av skolans ansvar för att motverka radikalisering. Extremistiska åsikter på internet måste bemötas. Bidrag till antidemokratiska organisationer måste stoppas.

Men även om allt detta görs krävs en uthållig värderingsdebatt för att upprätthålla och stärka stödet för vårt öppna och demokratiska samhälle.

Vi måste ofta och överallt utmana dem som vill värna de parallella samhällen som har vuxit fram, dem som vill se olika normsystem för infödda och för invandrare, dem som inte vill se sina landsmän på riktigt bli en del av Sverige.

Vår samhällsgemenskap sätts på prov och vi får inte ge vika. Demokratin måste vinnas av varje ny generation – låt oss ta det ansvaret. Tillsammans.

Andreas Norlén

Häng med i debatten och kommentera artikeln – följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Moderaterna

ÄMNEN I ARTIKELN

Moderaterna

Samhälle

Miljöpartiet