Nej, vi ska inte elda upp vår svenska skog

Debattörerna: Det finns väldigt lite gammelskog kvar i landet – låt den vara

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi behöver skydda mer skog i Sverige, inte förbränna den, om vi ska rädda klimatet och livet i skogen, skriver sex miljöorganisationer.
Vi behöver skydda mer skog i Sverige, inte förbränna den, om vi ska rädda klimatet och livet i skogen, skriver sex miljöorganisationer.

DEBATT. Skogsindustrin lobbar nu hårt för att mer skog borde avverkas för att rädda klimatet. I januari 2018 skrev dock cirka 800 forskare under ett öppet brev till EU där de varnade för att ytterligare förbränning av trä kan förvärra klimatkrisen genom ökade växthusgasutsläpp.

De som förespråkar ökad användning av skogsbiobränslen bortser från att förbränning av biobränslen också leder till snabba utsläpp av koldioxid som under de första 50–100 åren till och med kan ge högre koldioxidutsläpp än fossila bränslen.

En stående skog som inte avverkas fortsätter att lagra kol, framför allt i marken. Om skogen avverkas frigörs detta kol och blir till växthusgasutsläpp. 

Det är inte bara restprodukter från industrin samt grenar och toppar från avverkningar som blir till bioenergi. Hela 9 procent av den skog som avverkades i Sverige 2016 blev till brännved av just trädstammar.

Det är helt klart att ökat uttag av skogsbränslen hotar den biologiska mångfalden eftersom även färre lövträd och mindre död ved lämnas kvar i skogen. Cirka 6500 arter i Sverige och drygt hälften av alla skogslevande rödlistade arter (av totalt drygt 1 800 arter) bedöms vara beroende av död ved.   

Dessutom finns problem även med uttag av grenar och toppar – bland annat utarmas skogen på näring, som är livsnödvändig för livet och skogen, och marken försuras. 

Vi miljöorganisationer har ett bättre förslag: I stället för att öka användandet av skogsbränslen borde vi minska vår totala energianvändning, bygga ut de mer hållbara energislag som faktiskt finns och samtidigt fasa ut fossila bränslen.

Enligt rapporten ”Halva energin, hela välfärden” från Naturskyddsföreningen kan vi halvera vår energianvändning med bibehållen välfärd. Det skulle göra verklig nytta för klimatet. 

I internationella konventioner har Sverige åtagit sig att ge ett långsiktigt skydd åt minst 17 procent av ekosystemen, samtidigt som riksdagen och regeringens miljömål säger att vi ska skydda 20 procent av arealen.

I dag har ca 5 procent ett långsiktigt skydd – det innebär att vi inte får avverka en enda skog till med höga naturvärden. Det finns väldigt lite gammelskog kvar i Sverige i dag.

Om avverkning sker i hittills orörda områden kommer vi aldrig att nå våra demokratiskt beslutade miljömål. Vi behöver skydda mer skog i Sverige, inte förbränna den, om vi ska rädda klimatet och livet i skogen.

Vi miljöorganisationer har fått oroande signaler om att riksdag och regering är på väg att falla för trycket från skogsindustrins lobbyister. Alla människor är beroende av ett fungerande klimat och ekosystem.

Svenska folket vill ha kvar våra skogar. I Polen stoppades nyligen avverkningen av den unika Bialowiezaskogen av EU-domstolen. Tänker Sveriges regering också låta skövlingen av värdefulla skogar fortgå? Vi hoppas inte det! 


Frode Pleym, Sverigechef Greenpeace
Lina Burnelius, ansvarig för skogsfrågor Greenpeace  
Viktor Säfve, medgrundare av Skydda Skogen
Stig-Olof Holm, talesperson, Skydda Skogen
Pia Björstrand, talesperson, Klimataktion
Samuel Jarrick, talesperson, Klimataktion
Mikael Sundström, ordförande, Jordens Vänner
Pella Thiel, vice ordförande, End Ecocide Sweden
Alice Andersson, ordförande, PUSH Sverige


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Läs hela debatten här

Publisert:

LÄS VIDARE