ÅSIKT

Invandrad arbetskraft avgörande för mitt företag

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vd:n Christer Wallberg 5 år efter reformen: Förstår inte S och LO att alla arbetande behövs?

DEBATT I vårt företag har vi anställda från olika delar av världen. De datavetare och ingenjörer vi rekryterar har specialkompetens inom våra viktigaste affärsområden. Utan medarbetare från Indien, Kina, Japan, USA och Pakistan skulle vår konkurrenskraft minska och tillväxten avta, affärsvolymerna krympa och uppsägningar vara nära.

För fem år sedan öppnades Sveriges gränser ordentligt för människor som ville komma hit och arbeta, i och med arbetskraftsinvandringsreformen som tillåter arbetskraft också utanför EU att söka sig hit. I det gamla systemet, före december 2008, var det Arbetsförmedlingen och facket som avgjorde om man skulle få tillstånd att anställa någon från tredje land för arbete i Sverige. Då stoppade facket effektivt nästan all arbetskraftsinvandring. 2008 blev således ett viktigt år för företag som konkurrerar på en global marknad.

Arbetskraftsinvandrare är viktiga för den tekniska utvecklingen men också för försäljningen till andra länder. För att kunna prata språket och förstå kulturen har vi personal från dessa länder. I ett bredare perspektiv är arbetskraftsinvandring avgörande för att klara kompetensförsörjningen och den demografiska utmaningen liksom den är viktig för alla de människor som kommer hit och kan arbeta. 

De vi anställer är inte sällan seniora, när deras kompetens finns på plats skapas ofta nya rekryteringsmöjligheter för fler juniora medarbetare. Jobb skapar jobb, det är så det fungerar i en marknadsekonomi. Arbetskraftsinvandringen medför dessutom en ökad utblick på omvärlden och insikter som är av godo för det svenska samhället på många olika plan.

Därför är det med häpnad och inte så lite oro som jag upptäcker att Socialdemokraterna och LO den senaste tiden har börjat prata om att de vill värna svensk arbetskraft framför utländsk. När man som Stefan Löfven säger att vi ska först se till att jobben går till svenska arbetslösa undrar man vad han egentligen menar. Det går inte att betrakta arbetslösa som en homogen grupp, där alla har samma kvalifikationer och intressen och kommer kunna rekryteras till de tjänster som dagens arbetskraftsinvandrare har. Det går inte heller att bortse från att det just är inom många uttalade bristyrken som arbetskraftsinvandringen fyller ett särskilt syfte.

Det är viktigt att utreda vad Socialdemokraterna och LO menar med ”svenska arbetslösa” och antydningar om att några ska ges förtur – är det verkligen definitioner och beteenden man vill införa på en fri och öppen arbetsmarknad?

Företag i Sverige konkurrerar med resten av världen om de duktigaste talangerna. I detta läge kan LO:s och Socialdemokraternas strävan efter att kontrollera arbetskraften bli förödande för arbetsmarknaden. Tack vare möjligheten att rekrytera från hela världen, kan nästan hela Tactons tillväxt göras i Sverige. Om hinder för detta införs kommer Tacton och säkert andra företag bli tvungna att se över sin strategi och sannolikt flytta viktiga delar av verksamheten utomlands.

Företag verksamma i Sverige behöver politiker och fackliga ledare som har ett dynamiskt och öppet sinne vad gäller arbetsmarknaden. Då fungerar det varken att ställa arbetskraft och människor mot varandra eller tala om för arbetsgivare hur de ska rekrytera. Alla arbetande behövs i Sverige, därför behöver vi värna den fria arbetskraftsinvandring som finns idag.

Christer Wallberg,

vd Tacton Systems

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle