ÅSIKT

Nu satsar vi historiskt mycket på järnvägen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Ministern: Det räcker inte med underhåll - vi måste även bygga nytt

Foto: I december 2010 fick det här loket från 1950-talet hämtas från Sveriges Järnvägsmuseum för att ploga rälsen i Östergötland och Småland. Nu satsar regeringen 522 miljarder kronor mellan 2014-2025.

DEBATT I dag debatterar riksdagen alliansregeringens åttonde budget för att stärka den svenska infrastrukturen. Debatten är angelägen. Det är av största vikt att vi har en infrastruktur som stödjer en politik för fler jobb, ökad tillväxt och en större tillgänglighet för alla som bor och reser i Sverige. Regeringen prioriterar en väl fungerande infrastruktur högt. Därför gör alliansregeringen nu historiskt höga satsningar på infrastrukturen och framförallt på järnvägen och dess underhåll. Den kommande planperioden satsar regeringen sammanlagt 86 miljarder på järnvägsunderhåll, vilket är mer än dubbelt så mycket som Socialdemokraterna i deras senaste planperiod.

Jag minns, och många tågpendlare med mig, de problem som uppstod under de kalla vintrarna 2009 och 2010. Många resenärer blev ståendes på perrongerna. Hela kollektivtrafiksystemet var påverkat, bussar ställdes in och tågen hade svårigheter att gå enligt tidtabell. Förseningarna påverkade förtroendet, och i dag finns det många som inte litar på tågen och tycker att informationen är undermålig när någonting har gått snett.

Situationen visar att regeringens stora investeringar på järnvägen är nödvändiga, men den vittnar också om att det är nödvändigt med satsningar i närtid för att det akuta underhållet ska kunna ge plats åt förebyggande underhåll.

Regeringen väljer nu därför att via sitt regleringsbrev höja anslagsnivån för drift och underhåll nästa år med ytterligare nära 600 miljoner kronor. Detta innebär att Trafikverket sammanlagt kommer att kunna avsätta nästan nio miljarder till drift och underhåll av järnvägen under 2014.

Det har under decennier byggts upp en underhållsskuld på den svenska järnvägen. Det innebär att systemet har en sårbarhet som resulterar i stora samhällskostnader.

Mot denna bakgrund har regeringen målmedvetet tillfört resurser till drift och underhåll med extrasatsningar 2011, 2012 och 2013. Nu möjliggör regeringen en högre ambitionsnivå även för 2014. Järnvägen kan sakta men säkert bli allt bättre.

Detta är en kraftig höjning av ambitionen för järnvägsunderhållet jämfört med vad som gällde för bara tio år sedan. För att säkerställa att Trafikverket använder anslagen på ett effektivt sätt har regeringen uppdragit åt Trafikverket att senast den sista december i år återkomma med hur de ska förbättra arbetet med att åtgärda de fel som har inrapporterats på järnvägen.

Enbart underhållssatsningar kommer i ett långsiktigt perspektiv inte att lösa problemen med ett historiskt eftersatt järnvägsnät. Vi behöver också bygga nytt, bland annat ny stambana. Därför är jag stolt att regeringen totalt satsar 522 miljarder kronor på infrastruktur under planperioden 2014-2025. Det är en mycket tydlig ambitionsökning jämfört med tidigare riksdagsbeslut och historiskt stora summor läggs på investeringar i ny järnväg.

Om vårt transportsystem ska fungera bra så behöver vi i vår infrastrukturplanering ha både ett långsiktigt och ett kortsiktigt perspektiv för ögonen. Med detta tillskott ger regeringen Trafikverket en möjlighet att ta krafttag för att förbättra det förebyggande underhållet.

Jag träffar resenärer på Stockholms central en gång i veckan och de ska kunna känna en trygghet i att regeringen prioriterar infrastrukturen för att skapa fler jobb, högre tillväxt och bättre tillgänglighet till fler delar av landet.

Catharina Elmsäter-Svärd

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik