FP sprider fördomar om oss feminister

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Replik från FI: Det är regeringen som står för sveket mot våldsutsatta kvinnor

Linnea Bruno (Fi).
Linnea Bruno (Fi).

Sara Mohammad, Jenny Sonesson och Robert Hannah vet mycket väl att Feministiskt Initiativ (FI) står för universella mänskliga rättigheter och är emot barnäktenskap.

De har tagit del av vår politik mot våld i hederns namn, ändå fortsätter de att medvetet sprida fördomar om feminister, i synnerhet FI.

Kriminalisering av barn- och tvångsäktenskap, bättre utbildningar för alla relevanta professionella, ett tydligt uppdrag för polis och socialtjänst att förebygga och hämta hem en ungdom som gifts bort utomlands, resurser till detta uppdrag (som idag sköts av ideella) och ökade resurser till skyddade boenden, är några av våra förslag.

Mohammad har kritiserat att FI motsätter sig en särskild brottsrubricering mot våld i namn av heder.

Vårt skäl är att ett mord är ett mord, oavsett om mördaren heter Muhammed eller Sven, och oavsett vilket motiv han har.

Systematiska kränkningar i namn av heder eller annat torde i de flesta fall kunna falla under redan existerande brottsrubriceringarna ”grov kvinnofridskränkning” och ”grov fridskränkning”. Särskilda brottsrubriceringar efter förövarens motiv menar vi öppnar upp för stor rättsosäkerhet.

FI växer, men är fortfarande ett litet parti utan resurser och reell makt.

Hur menar FP att vi skulle ha större möjligheter än de, som sitter i regeringen och EU-parlamentet, att påverka situationen i Irak?

Till skillnad från FP sviker FI dock inte våldsutsatta i Sverige. Vi vill ge ett statligt grundstöd till kvinnojourer, så att ingen ska nekas skydd på grund av platsbrist, så som är fallet hos Terrafem, som stödjer våldsutsatta med utländsk härkomst på 50 olika språk.

Varför sviker FP kvinnojourerna? Vilka konkreta åtgärder föreslår de för att förbättra situationen för brottsoffren?

Linnéa Bruno

Mehrtab Motavvas

Publisert:

ÄMNEN I ARTIKELN