ÅSIKT

Verkligheten ingen storsäljare

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Torgny Jönsson om svenska maffian

Min artikel om mytbildning kring organiserad brottslighet och ”svensk maffia” fick tydligen Lasse Wierup och Matti Larsson att känna sig träffade utan att de ens namngivits.

Påståendet om att jag uppskattat Wierup och Larssons maffiafabler är gripet ur luften. Det jag däremot sagt är att intagna vid svenska fängelser har en grundlagsskyddad rätt att ta del av litteratur. Då även maffiasagor.

Ledande kriminologer vid Stockholms universitet har beklagat att Wierup inte tog med sig några av de kunskaper man försökt förmedla till honom in i bokprojektet ”Svensk Maffia”. Å andra sidan hade det inte blivit några storsäljare om böckerna baserats på verkligheten. Något som sannolikt hade kostat författarna 10-15 miljoner kronor.

Varför talar politiker och journalister numera om organiserad brottslighet där man tidigare talade om häleri, bedrägeri, inbrott och skattebrott? Hur kommer det sig att Sverige fortfarande är ett välfungerande land när man hela tiden kör ut budskapet att den organiserade brottsligheten ökar, är systemhotande och riskerar rubba den politiska stabiliteten?

Istället för att bemöta de sakliga argument som presenteras i min artikel väljer Wierup och Larsson att ”dra på smilbanden” åt min kritik mot den mytbildning som de gjort allt för att underblåsa.

Det finns en väsentlig skillnad mellan oss – medan jag dömts för att ha bedragit 16 personer har Wierup och Larsson lurat hundratusentals godtrogna läsare.

Torgny Jönsson