ÅSIKT

Alla verksamheter ska inte få statligt stöd

Replik folkbildning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
Folkbildning har ett bra syfte, men bör inte gälla verksamheter som är politiskt ensidig, skriver debattören.
DEBATT

REPLIK. Under sina tidiga år hade den svenska folkbildningen en avgörande betydelse för de mindre bemedlades chanser att nå bildning och personlig utveckling, vilket var en viktig grund för vår demokrati. Jämte det offentligas utbildningsalternativ och som en väg till social gemenskap, bildning och lusten att lära har folkbildningen även i dag en viktig roll.
Därför är det också fullt rimligt att stat och samhälle via skattemedel ger stöd till folkbildningen. Samtidigt är det fullt rimligt att mottagare av statsbidrag uppfyller vissa minimikrav på kvalitet och samhällsnyttigt innehåll.

För Sverigedemokraterna är det centralt att all skattefinansierad verksamhet följer de demokratiska principerna. Det behövs tydligare direktiv och väl genomförda kontroller, samt uppföljningar av de verksamheter som beviljats stöd. Att detaljreglera den skattefinansierade delen av folkbildningen tror vi skulle vara negativt för dess utveckling, men vi ser nödvändigheten att i viss utsträckning skärpa kvalitetskraven och förtydliga direktiven om vilka typer av verksamheter som ska kunna få statligt stöd. En viktig princip för all skattefinansierad utbildning bör vara att den ska sträva efter största möjliga objektivitet, saklighet och allsidighet.
Verksamheter med inslag av starkt ensidig politisk påverkan ska därmed inte kunna uppbära statligt stöd inom ramen för folkbildningen.

Vi säger ja till folkbildningens ursprungliga syfte och styrka, men nej till de medel som regeringen öronmärker för nyanlända, vilka gäller även asylsökande utan uppehållstillstånd.
En sådan satsning, på personer som inte ens har rätt att vistas i landet, riskerar ge otydliga signaler, urvattna medborgarskapet och ta resurser – som kan behövas i annan svenskundervisning – i anspråk.

På vissa håll har även det statliga stödet till folkbildningen kommit att användas till att hålla kvar människor i utanförskap genom etnisk eller kulturell segregation, samt gått till helt andra verksamheter än just bildningsorienterade. Det centrala bör vara att skattemedel används för att stärka vårt lands sammanhållning, nationella gemenskap och bildning – inte för att stödja samhällssplittrande projekt.


Aron Emilsson, talesperson i folkbildningsfrågor samt riksdagsledamot (SD)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– följ Aftonbladet Debatt på Facebook.

Så här skriver du en debattartikel 00:33
ARTIKELN HANDLAR OM