ÅSIKT

Låt olönsamma samhällen självdö

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Samla folk till större tätorter

Jag tycker att man ska sluta lämna bidrag via skatten till orter som inte går runt. Varför ska orter till varje pris överleva? Finns det ett självständigt värde i att en ort fortsätter att finnas?

Om invånarna på en ort inte klarar att bära sina egna kostnader, varför ska resten av landet försörja dem? Orterna har väl en gång kommit till genom att vara ekonomiska centra där folk kunnat försörja sig. När det ändras får de väl flytta!

Förslag: Vi sopar ihop befolkningen i glesbygden till några få större tätorter. Då skulle skattemedlen från övriga landet användas mer effektivt, dessutom skulle tillväxten öka i de nya orterna så att invånarna klarar sig utan bidrag!

Större befolkningsdensitet ger högre tillväxt.

Inflyttad norrlänning