ÅSIKT

Politikerna sover medan jobben flyttar utomlands

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Lasse Erlandsson: De talar bara om fördelning – men vad blir det att fördela?

1 av 2 | Foto: JOHAN NILSSON/SCANPIX
160 JOBB FÖRSVINNER Electrolux har beslutat att lägga ner fabriken i Torsvik söder om Jönköping i början av nästa år och flytta tillverkningen av torktumlare, disk- och tvättmaskiner till Polen.

Måndagen den 24 april beslutade Electrolux bolagsstyrelse att fabriken i Torsvik ska stängas. Det handlar om utflyttning till lågkostnadsländer.

Vad tänker politikerna göra åt utflyttningen av våra jobb till de så kallade lågkostnadsländerna?

Kan de göra något? Eller är det redan för sent?

Förmodligen är det så, eftersom det från politiskt håll varit oroväckande tyst i den här frågan.

Industrin är motorn i vår ekonomi. Den svenska såväl som i övriga Europa. Det är den motor som driver hela samhället. Motorn drar in pengar till resten av samhället och utan den motorn stannar det mesta.

Vård, skola och omsorg kostar pengar. Varifrån ska de pengarna komma i framtiden?

Men politikerna tycks vara helt omedvetna om detta, eftersom de sedan decennier bara pratar om fördelningspolitik. Det vill säga hur man ska fördela alla pengarna som exportindustrin drar in. Speciellt nu när det är valår. Men om industrin flyttar utomlands blir det inga inkomster för våra folkvalda att fördela.

Faktum är ju att pengarna inte räcker i dag. Hur har man tänkt att de ska räcka i framtiden om man inte ser till att det skapas förutsättningar för en återväxt av nya företag och därmed nya jobb som kan generera exportinkomster? De tycker till och med att vi har råd att stänga våra kärnkraftverk, som skulle kunna ge svensk industri billig energi i ett par hundra år, mätt med dagens förbrukning, om man tillät brytning av de stora mängder uran som vi har inom landets gränser.

Speciellt för den energikrävande processindustrin är tillgången på billig energi en stor exportfördel och i många fall en förutsättning för att utveckla verksamheten.

Det är också en av de faktorer som skulle kunna få företag, som i dag funderar på att flytta sin verksamhet eller delar av den utomlands, att stanna kvar.

Sverige är ändå ett bra land att producera i. Men det kan bli bättre. Man får inte slå sig till ro och tro att allt är bra som det är. Världen förändras och vi måste se till att det finns konkurrensfördelar inom vårt eget land om det ska finnas något att fördela.

Det finns faktiskt företag, som inte vill flytta utan investerar för framtiden i Sverige.

Vi har nämligen en så hög produktivitet att vi placerar oss i den absoluta världstoppen. Och det finns fortfarande en stor potential till ytterligare förbättringar i det avseendet.

Bland annat görs investeringar i form av robotisering och satsningar på hög kvalitet. Robotisering innebär visserligen att det försvinner jobb, men mycket blir ändå kvar. Inte minst de jobb som kräver ett större mått av kunskap.

Jag besökte nyligen ett företag i Gnosjö-regionen som satsar stenhårt på att ligga i främsta ledet. De hade fått hem jobb som tidigare legat i Kina och kunnat producera samma varor till högre kvalitet och till ett lägre pris än kineserna klarat.

Det finns också exempel på utländska företag som ser Sverige som ett bra land att etablera sig i, eftersom det finns gott om duktigt folk och väl fungerande infrastruktur. Dessa goda exempel lyfts sällan fram som en motpol till den rådande modeflugan att flytta utomlands.

Är det inte dags för våra folkvalda att ta bladet från munnen och tala om för människor hur de tänkt att vi ska försörja oss framdeles i det här landet?

It-bubblan, som ju var det som skulle ordna alla problem, sprack med en praktsmäll.

Men det pratas fortfarande om tjänstesektorn i vilken de överlevande it-företagen ingår, som räddaren i nöden.

Det låter inte trovärdigt.

Lasse Erlandsson