ÅSIKT

Replik: Att intäkterna i stan skulle sina är Göranssons eget hjärnspöke

DEBATT

Naturskyddsföreningen: Trängselskatten är en succé, men kan bli ännu bättre

Fd kulturministern Bengt Göransson (s) tycker att trängselavgifter är lika dumt som skatt på porrfilm (Aftonbladet 11/5). Hur vi istället ska lösa Stockholms trafikproblem ges inga besked.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vägverket bedömer att trafiken på Essingeleden kommer att stiga från idag 150 000 till 2015 195 000 fordon om dagen. Infarter, förbifarter och innerstadsgator är då fullkomligt igenkorkade från tidig morgon till sen kväll.

Så blir det om Bengt Göransson och Nej-sidan vinner höstens folkomröstning.

Parallellt behövs stora summor för att förbättra kollektivtrafiken. Var ska de tas? Dyrare biljetter? Höjd landstingsskatt? Åt detta ägnar Göransson inte så mycket som ett kommatecken.

Med en analys skjuten från höften hävdar han att trängselavgifter är ”omvänd fördelningspolitik”, okunnig om att expertisen är enig om att avgiften i sig har liten fördelningspolitisk effekt. Avgörande är vart intäkterna går. Med nästan en miljard per år extra till SL ger trängselavgifter en kraftfull överföring från besuttna till mindre besuttna.

Mindre köer ger samtidigt sänkta transportkostnader och ökad tillväxt med växande skattebaser och därmed – utöver miljönyttan – ökat ekonomiskt välstånd. Vinner Nej-sidan får vi istället längre bilköer, sämre ekonomi, ökade miljöproblem och inga nya pengar till kollektivtrafiken. Påståendet att avgiften tömmer staden på bilar och att intäkterna därmed sinar är Göranssons eget hjärnspöke.

Trängselskatten är en succé, men kan bli ännu bättre. De brister Göransson nämner kan enkelt åtgärdas. Då kan vi i princip permanent lösa köproblemen och rejält förbättra kollektivtrafiken.

Göransson bestämde sig tidigt för att trängselavgifter är dumt. Att han inte inser att både teori och verklighet visar att han gjorde en felbedömning är besynnerligt.