ÅSIKT

Nu måste politikerna ta parti för barnen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Som barnrättsorganisation vill BRIS samverka med alla parter i samhället som vill driva barns rätt. Genom BRIS stödverksamhet får samhället kunskap om vad barn och unga tycker. Alldeles för många barn får inte det vuxenstöd som de skulle ha rätt till.

Folkpartiet vill genom inrättande av ett familjestöd, skilt från socialtjänsten, öka stödet för utsatta barn. Förtroende och nätverk måste byggas. Ett viktigt mål för en sådan verksamhet är att alla barn ska ha åtminstone en vuxenkontakt de kan lita på. Barns ställning som brottsoffer måste stärkas. Det är särskilt viktigt med kunskap och beredskap för att ta tillvara barnens rättigheter genom hela rättskedjan. BRIS-rapporten vittnar om att alldeles för många ungdomar kommer i kläm mellan olika parter i rättssystemet.

För att göra allvar i kampen mot våld och övergrepp mot barn måste polis, åklagare och domare ha bättre kunskap och metoder att hantera barn som brottsoffer. Vuxna har ett absolut ansvar att värna barnens bästa under hela rättsprocessen.

I riksdagen har alla politiska partier ställt sig bakom barnkonventionen och sympatiserar kring frågor om barns rätt. Nu är det dags att gå vidare.

För oss är vuxengarantin en politisk fråga som nu på allvar bör lyftas upp på den politiska dagordningen.

Det är dags att ta parti för barnen.

Karin Pilsäter (folkpartiet), Ingela Thalén (riksförbundet BRIS)