ÅSIKT

Vill ni ändra abortlagen, politiker?

DEBATT

Partier – tala om var ni står i abortfrågan inför riksdagsvalet

1 av 2 | Foto: AP
KVINNOFÖRTRYCK ”När religionen tillåts bli mer än en privat angelägenhet och politiseras blir den lätt förtryckande mot främst kvinnor och fråntar dem deras rättigheter”, skriver dagens debattörer. Här en protestmarsch mot abort i Washington, USA – ett land där den kristna fundamentalismen har stort inflytande, abortkliniker attackeras och läkare till och med mördats för att de utfört legala aborter.

Nu är abortdebatten här igen. I det offentliga samtalet problematiserar politiker, opinionsbildare och journalister kring gränsen för när abort tillåts i Sverige.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Fyra månader före riksdagsvalet vill vi veta var partierna står i abortfrågan. Hur ser ni på Sveriges abortlag? Hur ställer ni er till argumenten från dem som vill begränsa kvinnans rätt att fatta beslut om abort?

Den svenska abortlagen utgår från fostrets livsduglighet och tillåter abort beroende på i vilken vecka man tidigast kan rädda ett för tidigt fött barn. Skulle neonatalforskningen göra dramatiska framsteg sjunker också gränsen för när abort tillåts, detta utan att det krävs en lagändring. Därför utgör den svenska abortlagen inget problem, tvärtom är den bäst i världen!

De som i debatten vill inskränka kvinnans rätt till abort använder sig av en känslo- och omsorgsretorik. Att foster ler och suger på tummen anses utgöra skäl för att åtminstone diskutera en sänkning av abortgränsen till vecka tolv. Men känslomässiga reaktioner på fosters utveckling kan inte styra lagstiftning. När de argumenterar mot abort uppger de omsorg om kvinnan i stället för ett hårdnackat abortförbud. De använder en kvinnofientlig retorik i och med att kvinnors förmåga att fatta beslut ifrågasätts.

Rätten till säker abort handlar om kvinnans rätt att bestämma över sitt liv och sin sexualitet. Forskningen visar entydigt att kvinnor som gör abort är väl medvetna om att de tar ett avgörande beslut, och de tar det varken lättvindigt eller förhastat. När kvinnor tar ställning till om de ska göra en abort eller inte handlar det om hur livet för ett barn skulle bli. I det beslutet väger mannens inställning till ett faderskap tungt.

Aborter i Sverige utförs tidigt. Svenska kvinnor gagnas av att nära nog 95 procent av aborterna utförs före vecka tolv. De som förfasar sig över de få sena aborter som utförs bidrar endast till att stigmatisera kvinnor som har en särskilt svårt livssituation. I de allra flesta fall är det en fosterskada som ligger bakom beslutet.

Motståndet i världen till att kvinnan ska fatta avgörande beslut om sin reproduktion är i hög grad kopplat till fundamentalistiska och kvinnofientliga krafter. När religionen tillåts bli mer än en privat angelägenhet och politiseras blir den lätt förtryckande mot främst kvinnor och fråntar dem deras rättigheter.

I världen och även i EU verkar en aktiv religiös och konservativ lobby. I tätt samarbete med Vatikanen och stater som bygger sin politik utifrån religionen, verkar de för avskaffandet av aborträtten och andra sexuella och reproduktiva rättigheter. USA, världens enskilt största biståndsgivare, tar sig rätten att villkora sitt bistånd så att både säkra aborter och abortrådgivning kraftigt begränsas för världens fattiga kvinnor.

För flera år sedan initierade RFSU en förändring av den svenska abortlagen och krävde att utländska kvinnor skulle få rätt att göra abort i Sverige. Nu hoppas vi att Sveriges riksdag inom kort beslutar om en sådan förändring.

Sverige har världens bästa abortlag men trots det finns det rutiner inom abortvården som kan förbättras.

Abortköerna gör att kvinnor som valt att göra abort kan få vänta i flera veckor på att få ingreppet utfört. Eftersom medicinsk abort endast utförs till vecka nio hänvisas kvinnor i stället till kirurgisk abort. Därmed förlorar de sin rätt att välja abortmetod.

Ett viktigt led i att korta abortköerna är att ge barnmorskorna kompetens att tillhandahålla medicinska aborter, även om det vid behov ska ske i samråd med gynekolog. En medicinsk abort är ett mindre påfrestande ingrepp än en kirurgisk abort. Eftersom det inom all annan vård är en god regel att föredra ett mindre ingrepp framför ett större borde detta också vara vägledande inom abortvården. Sjukvården måste organiseras så att det också är möjligt att göra medicinsk abort i hemmet.

De allra flesta samlag syftar inte till reproduktion utan sker för njutnings skull. Aborträtten är en förutsättning som bidrar till kvinnors makt över sina liv och rätten att njuta av sin sexualitet. Detta får aldrig beläggas med skuld eller skam.

Ställer ni som kandiderar till riksdagen oreserverat upp på detta? Stödjer ni kvinnors rätt att välja fram till den 18:e graviditetsveckan? Eller har riksdagspartierna för avsikt att föreslå inskränkningar i aborträtten under den kommande mandatperioden?

Marc Bygdeman ,Katarina Lindahl ,Anna Nordfjell