ÅSIKT

Regeringen satsar mycket på studenter

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Replik: Lena Hallengren (s) svarar på kritiken

1 av 2 | Foto: Aftonbladet Debatt 4 maj

Jag träffade komvuxstuderande i Ånge för en månad sedan. Jag ställde en direkt fråga. Vad tycker ni behöver göras för att förbättra studiestödet? Svaret var: Vi är nöjda nu när vi fått tilläggsbidrag till studerande med barn!

Med detta vill jag illustrera två saker. Studerandes villkor är mycket olika sins-emellan. Och regeringen gör mycket för att förbättra studerandes villkor.

En nyligen genomförd studie visar att Sverige har världens bästa studiestödsmöjligheter. Men den socialdemokratiska regeringen är inte nöjd. Vi ser att vissa studerande har problem att klara sin vardagsekonomi. Därför går vi vidare. De reformer som faller ut enbart detta år kostar 1,2 miljarder kronor. Tilläggsbidraget till studerande med barn ger 500 kr i bidrag för ett barn, 800 kr för två barn. Vi höjer åldersgränsen för studiemedel från 50 till 54 år. Och i vårpropositionen föreslår vi en generell höjning av studiemedlen med 300 kr.

De senaste åren har vi byggt ut högskolan för att fler ska få chansen att få högre utbildning. Särskilt de från arbetarklasshem. Detta har kostat studiemedlen 2 miljarder kr. Högeralliansen har hela tiden varit emot högskoleutbyggnaden. Hade de haft makten hade de kanske satsat dessa medel på de redan befintliga studerande. Vi socialdemokrater har dock medvetet givit fler chansen att studera.

Och samtidigt satsat på de studerande! Jämfört med år 2000 satsar vi årligen mer än 5 miljarder kronor på de studerande. För detta får vi förutom det jag redan nämnt, höjd bidragsandel, höjt fribelopp och pensionsgrundande studiemedel.

Vi tar ständigt nya steg för att förbättra studerandes villkor. Detta ska ställas mot moderaterna som vill dra in ca 2,5 miljarder kronor på studiestödet.

Lena Hallengren (s minister för vuxnas lärande)