ÅSIKT

Replik: Regeringen har inte gjort tillräckligt för de utsatta barnen

DEBATT

Beatrice Ask: (s) har avslagit (m)-motioner om barns förhållanden i 5 års tid

Med anledning av Göran Perssons, Ingela Thaléns och Kerstin Alnebratts inlägg i Aftonbladet den 9 maj.

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Barn skall ha det bra. Det är oacceptabelt att inte anmäla misstänkta övergrepp på barn skriver Göran Persson, Ingela Thalén och Kerstin Alnebratt i Aftonbladet den 9 maj.

Det är självklart så att alla barn har rätt till en bra barndom och att vi vuxna i större utsträckning måste anmäla misstänkt våld. Det är alla överens om. Men ett stort ansvar för att så lite gjorts från myndigheterna vad gäller våld mot barn vilar på den socialdemokratiska regeringen.

Moderaterna har exempelvis i fem års tid lagt motioner i riksdagen om att en haverikommission borde tillsättas när ett barn utsatts för grovt våld i familjen. I en sådan utredning skulle man kunna komma fram till vilka orsakerna är till sådana brott och hur de skulle kunna undvikas.

Kunskaperna om barnamord i Sverige är i stort sett obefintliga och Sverige ligger långt efter andra länder när det gäller att undersöka omständigheter och orsaker till dödsfall bland barn. Mellan 1990 och 2004 mördades i snitt sju barn i Sverige varje år, och i nio fall av tio är det någon av föräldrarna som är gärningsman. Det är inte en familjetragedi utan ett misslyckande för hela samhället när ett barn mister livet genom våld inom hemmets fyra väggar.

Senast avslog socialdemokraterna förslaget den 29 mars i år. Jag blir glad om regeringspartiet nu hastigt ändrar sin uppfattning.

Beatrice Ask (moderaternas rättspolitiska talesman)