Fler obehöriga lärare sedan ni tog över, S

Replik från Liberalerna om krisen i skolan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har andelen obehöriga lärare som undervisar i skolan ökat och de som drabbas direkt är elever i socioekonomiskt tuffare områden. Replik från Roger Haddad.
Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har andelen obehöriga lärare som undervisar i skolan ökat och de som drabbas direkt är elever i socioekonomiskt tuffare områden. Replik från Roger Haddad.

REPLIK. Den socialdemokratiska regeringen har efter sju år vid makten inte hanterat de oroande skillnaderna inom skolan. Det gäller i synnerhet i de områden och på de skolor som Stefan Löfven och Lena Rådström Baastad säger sig vilja lyfta.

I stället ser vi i flera olika granskningar att skillnaderna ökar i villkor, resurser och ambitioner. Den viktigaste förklaringen menar vi är det socialdemokratiska beslutet 1989 att kommunalisera skolväsendet. Liberalerna röstade emot då och vi kommer fortsätta driva vårt krav på statligt huvudmannaskap, skolan är en nationell angelägenhet.

Ska vi på allvar förbättra arbetsmiljön, minska den administrativa bördan på lärare och rektorer, höja statusen på läraryrket och inte minst ha en politik som följer upp kvaliteten och kunskapsresultaten på ett bra sätt, då krävs ett nationellt ansvar.

Staten ska också ta ansvaret för att säkra finansieringen av skolan. Elever ska inte behöva undervisas av obehöriga, elever ska inte behöva nekas anpassat stöd i form av en speciallärare eller en plats i en särskild undervisningsgrupp.

På punkt efter punkt har Socialdemokraterna röstat emot liberala förslag för att komma ifrån det lotteri som i dag drabbar elever.

Sedan den socialdemokratiska regeringen tillträdde har andelen obehöriga lärare som undervisar i skolan ökat och de som drabbas direkt är elever i socioekonomiskt tuffare områden.

Vi har oerhörda problem med pedagogisk segregation där de elever som mest behöver skolan och att undervisas av utbildade behöriga lärare inte får det.

Liberalerna har nu fått igenom vissa satsningar på karriärtjänster och mer resurser till utsatta områden, men det räcker inte. Efter krav från Liberalerna utreds nu förslag att stänga skolor som inte håller måttet men det är också på vårt initiativ som ett etableringsstopp för konfessionella skolor utretts.

Det uppdrag ingick aldrig i det direktiv som beslutades av S-MP-regeringen innan Januariavtalet. Men det krävs ytterligare reformer för att återupprätta kvaliteten i skolan. Fokus ska ligga på kunskapsresultaten, att respekten för Sveriges lärare återupprättas och att lärarnas befogenheter skärps för att öka studieron i klassrummet.


Roger Haddad, Liberalernas skolpolitiska talesperson (L)

Publisert:

LÄS VIDARE