Debatt

Vi måste visa samma kraft mot klimatkrisen

Märta Stenevi, språkrörskandidat i MP: Coronaåtgärderna bevisar att vi kan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Vi har lärt oss att vi som samhälle kan reagera snabbt och kraftfullt vid en kris. Nu är det är dags att göra detsamma med klimatförändringarna, skriver Märta Stenevi, språkrörskandidat i MP.
Vi har lärt oss att vi som samhälle kan reagera snabbt och kraftfullt vid en kris. Nu är det är dags att göra detsamma med klimatförändringarna, skriver Märta Stenevi, språkrörskandidat i MP.

DEBATT

DEBATT. Under pandemin har vi visat att vi tillsammans är beredda att göra det som krävs för att skydda våra äldre och riskgrupper. Nu är det dags att visa att vi också är beredda att göra det som krävs för skydda framtida generationer från drastiska klimatförändringar. 

Med fasa har vi sett en sjukdom spridas över världen och skörda miljontals människors liv. Vi har stängt ner våra samhällen och infört drastiska åtgärder med stora effekter på ekonomin som följd. För att mildra effekterna av krisen skjuter regeringar över hela världen till enorma summor pengar.

Klimatkrisen kommer att få ännu mer långtgående effekter på vår välfärd och våra liv om vi inte stoppar den omgående.

Redan i augusti gjorde forskare bedömningen att genom att investera en liten del av de summor som läggs på att återställa ekonomin hade vi kunnat ta stora kliv mot att bromsa klimatförändringarna och leva upp till Parisavtalet. 

Vi har lärt oss att vi som samhälle kan reagera snabbt och kraftfullt vid en kris. Nu är det är dags att göra detsamma med klimatförändringarna.

  1. Inför en koldioxidbudget. Vi behöver en tydlig ram med årliga utsläppsminskningar för att garantera att Sverige går i linje med Parisavtalet. Inför ett särskilt klimatmål för konsumtionsutsläpp. Vi ska inte lämpa över våra utsläpp på andra länder utan behöver ta ansvar för att minska utsläppen från varorna i våra butiker, från våra utlandsresor, från biffen i de offentliga köken och från byggmaterialet i nya bostäder.
  2. Investera i innovation och ett framtida näringsliv. Att fortsätta låsa in företagen i fossilberoende är som att försöka driva en sökmotor med skrivmaskiner. Oljeberoendets dagar är över, och jobben kommer skapas i företag som klarar att anpassa sig till en ny verklighet. Solvärme i värmekraftverk, stål utan kol och boomen inom trähusbyggandet är exempel på hur företag hittar möjligheter i omställningen. Vi måste fortsätta se till att det finns statliga satsningar på ny teknik och kapital tillgängligt för de företag som går i bräschen för omställningen.
  3. Skrota subventionerna av fossila utsläpp. Det säger sig självt att vi inte kan fortsätta kasta pengar på det som orsakar krisen. Idag stödjer det offentliga miljöskadlig verksamhet med miljardbelopp årligen. Det måste upphöra. Det är hög tid att fasa ut rabatter på koldioxidskatten, stoppa bidrag till flygplatser i de delar av landet som har väl utbyggda järnvägsförbindelser, och slopa reseavdragen till bilar i städerna.
  4. Färre bilar i städerna och fler tåg i landet. Om klimatmålen ska nås räcker det inte med fler elbilar. Sänkta hastigheter på vägarna i och runt städerna minskar i ett slag utsläppen och räddar dessutom liv. Fler städer måste få möjlighet att införa trängselskatter och de befintliga ska höjas. Det är nu vi ska göra kraftiga investeringar i infrastruktur för hållbara resor. Nya stambanor för snabba tåg är helt nödvändiga samtidigt som hela landets järnvägsnät måste rustas upp och byggas ut, och cykelinfrastrukturen måste byggas ut även utanför städerna. 
  5. Skydda naturen. Parallellt med klimatkrisen pågår en tyst massdöd. Skövlingen av naturen måste stoppas för att rädda den biologiska mångfalden och ekosystemen. Det gäller lika mycket i Sverige som i Brasilien. Mer värdefull natur måste skyddas och återställas för att hjälpa ekosystemen tillbaka till balans. När skogen får växa längre och brukas utan kalhyggen binder den koldioxid och när våtmarker återskapas minskar utsläppen.  

Jag har föräldrar i 70-årsåldern som jag saknar att få krama och umgås fritt med. För deras skull måste vi göra det som krävs för att stoppa smittspridningen. Men jag har också tre barn i grundskolan.

Jag vill se samma krafttag mot klimatförändringarna som mot pandemins effekter, för att de ska kunna växa upp i en värld där inte skogar brinner, isar smälter och naturen oåterkalleligen börjar värma upp sig själv. 


Märta Stenevi, språkrörskandidat (MP)


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

ANNONS

Klimatförändringar drabbar barnen - Genom UNICEF kan du hjälpa till.

Extern länk från UNICEF

Klicka här

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Klimatförändringarna

LÄS VIDARE

DEBATT Miljöpartiet måste bli starkare i klimatfrågan

ÄMNEN I ARTIKELN

Klimatförändringarna

Klimatförändringar

Klimat & miljö

Klimathotet

Märta Stenevi

Miljöpartiet