Debatt

Helt rätt att förespråka ”liberal demokrati”

Replik från Adam Danieli om kritiken mot att blanda de två begreppen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Alla former av demokrati inte är lika bra. Det folkstyre som respekterar mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, och där makt utövas transparent är en bättre form av folkstyre – oavsett det politiska innehållet. Liberaler gör därför rätt i att fortsätta använda begreppet och förespråka en liberal demokrati. Replik från Adam Danieli.
Alla former av demokrati inte är lika bra. Det folkstyre som respekterar mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, och där makt utövas transparent är en bättre form av folkstyre – oavsett det politiska innehållet. Liberaler gör därför rätt i att fortsätta använda begreppet och förespråka en liberal demokrati. Replik från Adam Danieli.

DEBATT

REPLIK. Olof Ruin ställer sig kritisk till användningen av begreppet liberal demokrati. Demokratin är en överideologi som kan fyllas med olika ideologiska innehåll – inte nödvändigtvis ett liberalt sådant – varför benämningen liberal demokrati är missvisande.

Denna slutsats är tyvärr ett resultat av ihopblandade begrepp.

Att demokratin är ett övergripande ramverk som kan inrymma socialistiska, liberala eller konservativa politiska uttryck är det få som förnekar. Demokratin är dock, konstaterar Ruin, ett så brett begrepp att det knappt går att identifiera med ett särskilt system av folkstyre. I och med detta identifierar han själva motivet till att man bör skilja ut olika ideal.

Det finns i den västerländska historien två poler vad gäller synen på folkstyret. I ena änden av spektrumet återfinns Rousseaus ideal om suveränen – det kollektiva medvetande som förverkligar folkets vilja utan begränsningar. Denna tradition har förts vidare av tänkare som Hegel, Schmitt och många av 1900-talets socialister och nationalister. 

Det finns många exempel i Sveriges historia på hur denna folkvilja har tillåtits härska oinskränkt. Tvångssteriliseringar, diskriminering av romer och övergrepp mot den samiska minoriteten är några exempel.

I motsatta änden återfinns tanken om att den offentliga makten måste underkastas begränsningar för att inte själv bli ett hot mot sina medborgare. Med ursprung hos Locke och Montesquieu har idén om individuella rättigheter och maktdelning fått stort genomslag i många moderna demokratier.

Gemensamt för de som förfäktat detta demokratiideal är att de varit liberaler, varför det fått namnet liberal demokrati – och det tycks ha förvirrat Ruin. 

Alla former av demokrati inte är lika bra. Det folkstyre som respekterar mänskliga rättigheter och rättsstatens principer, och där makt utövas transparent är en bättre form av folkstyre – oavsett det politiska innehållet.

Liberaler gör därför rätt i att fortsätta använda begreppet och förespråka en liberal demokrati.


Adam Danieli, medarbetare på tankesmedjan Timbro"


Häng med i debatten och kommentera artikeln
– gilla Aftonbladet Debatt på Facebook.

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Timbro

LÄS VIDARE

DEBATT Koppla inte ihop demokratin med liberalismen

ÄMNEN I ARTIKELN

Timbro

Demokrati