Debatt

Fast i askmolnet - ett mentalt styrkepass

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Vulkanutbrottet på Island har på nytt aktualiserat ett område som har stor betydelse för vårt välbefinnande – nämligen vår upplevelse av att ha kontroll över det som händer och möjligheten att påverka. Redan för ett par decennier sedan visade banbrytande forskning att bristen på kontroll leder fram till en rad stressproblem, depression och psykosomatiska besvär.

Hittills har inga vetenskapsmän kunnat ta kontroll över varken vulkanutbrott eller jordbävningar. Inte ens vädret kan vi påverka i någon större utsträckning – trots att vi varje dag samlar in miljontals data. När naturen styr gäller det att hitta sin ”acceptans”. Att acceptera läget, hur det är just nu, och arbeta vidare efter de förutsättningar som finns.

När flygningar ställs in och bussarna är fullbokade och frustrationen, irritationen och vreden slår till påverkas vår hälsa – och förmåga att lösa problem – negativt.

Men är det inte naturligt att reagera på det sättet?

Jo, men det är viktigt att skilja på det som är naturligt och det som är bra. Inom mentala träning skapas ”livskontroll” genom att du gör livet till ett gör-det-själv-projekt. Hos de flesta av oss är känslor en naturlig reaktion på det som händer – exempelvis en inställd flight – men känslorna är alltid något du själv äger. Det går att träna upp sin känsloreaktion så att du själv väljer och styr så att den blir den bästa efter vad situationen kräver.

Här gäller inte minst det gamla talesättet ”att hitta något positivt i det som händer”. Tänk på hur viktigt det är att värna om flygsäkerheten, eller din nya möjlighet att göra något trevligt av den tid som du fått på en oväntad plats.

Jag skrev en bok för några år sedan om ”mental tuffhetsträning”, där jag visade att problem är viktiga och nödvändiga för att bli mentalt stark. De som får ett för ”enkelt och problemfritt” liv når sällan sin fulla potential.

När Peter Erikson på Sahlgrenska för några år sedan visade att hjärnan kan fortsätta att utvecklas livet igenom blev begreppet ”att ständigt utmana hjärnan” en nyckelfaktor. Negativ stress har ofta med oro för framtiden att göra och en människa som säger: ”Jag ser fram mot att möta något riktigt tufft nästa vecka som får mig att växa” har med den attityden radikalt förändrat framtidens påverkan på nuet i positiv riktning.

Lars-Eric Uneståhl
psykolog och expert på mental träning

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt