Debatt

Billig bilism ger en fattigare landsbygd

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

László Gönczi (MP): Kilometerskatt kommer att leda till fler arbetstillfällen på landet

Allt fler väljer att åka långt för att handla billigt, något som drabbar både miljön och landsbygden. Lösningen är kilometerskatt och höjda bensin- och dieselpriser, anser debattören.
Allt fler väljer att åka långt för att handla billigt, något som drabbar både miljön och landsbygden. Lösningen är kilometerskatt och höjda bensin- och dieselpriser, anser debattören.

Miljöpartiets och de rödgrönas klimatpolitik kritiseras av alliansens företrädare för att vara landsbygdsfientlig. Exempelvis pekar den moderata riksdagspolitikern Anna Tenje på Moderaternas hemsida på att landsbygdsbor ofta är direkt beroende av bilen och att kilometerskatten leder till stora kostnadsökningar för företagen. Andra, som moderaten Lars Beckman och centerpartisten Anders W Jonsson skriver i samma anda.

Det finns visserligen de som förlorar på höjda bensin- och dieselskatter i det korta perspektivet, men det är en felaktig infallsvinkel som skribenterna utgår ifrån.

Vad de skriver väldigt lite om är hur Sverige som land ska ta sitt ansvar i den trängda klimatsituation som hela jorden befinner sig i. Det behövs en radikal omställning från fossila bränslen till alternativ som biogas, vindkraftsel eller etanol. Ett sätt att stimulera en sådan omställning är en grön skatteväxling som innehåller höjda skatter på koldioxid.

Även de som inte är så intresserad av global solidaritet borde vara bekymrade över att vi är så beroende av en flödande oljeimport från ett fåtal stora oljeproducenter. Det finns goda skäl att tro att oljepriserna kommer att skjuta i höjden på världsmarknaden.

Det viktigaste för dem som bor på landsbygden är dock att de låga energipriserna är – och har varit – en av de största påskyndande faktorerna för den urbanisering som håller på att utarma våra glesbebygda trakter.

Den kalkyl som har lett till att endast några få sågverk är kvar i Sveriges inland bygger på att det är så billigt att frakta bort råvaran med stora långtradare. Samma kalkyl ligger bakom nedläggningen av lönsamma mejerier. Flera kortare tågsträckor blev utkonkurrerade av billiga vägtransporter med oljan som drivmedel.

Möbeltillverkning sker långt bort. Maten far kors och tvärs runt jorden i stället för att odlas lokalt. Våra skogar skeppas ut för förädling och vi köper sedan tillbaka de färdiga produkterna från fjärran länder. Många åker gärna åtta mil, ja kanske till och med 20, för att handla på IKEA i stället för att handla på hemorten.

De som lever av dessa ständiga vägtransporter – åkerier, och raffinaderier, bilbolag, oljemiljardärer och andra – ja, de gillar denna utveckling. Vi andra borde hoppas på en förändring. Och den är på gång, även om det går allt för långsamt. Bioenergibranschen är på tillväxt, möjligheterna att åter kunna förädla produkter nära råvaran, det vill säga på landsbygden, börjar skymta runt kröken.

I en rimlig framtid, då energipriserna har ökat och oljan är ersatt, kommer de som färdas långt bli tvungna att betala högre priser. Men de slipper att vara arbetslösa och de kommer att slippa färdas lika långt, lika ofta.

Det är en sådan framtid de rödgröna vill åstadkomma med sin politik.

László Gönczi

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik