Sekretessen – ett hot mot samhället

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Mehmet Kaplan (Mp): Öppenhet nödvändigt i vår tids största polisskandal

På måndag får vi reda på om tingsrätten kommer att låta förundersökningsmaterialet mot förre polischefen Göran Lindberg vara hemlighetsstämplat och om rättegången ska ske bakom stängda dörrar.

Fallet Göran Lindberg är viktigt för allmänheten eftersom det är unikt, aldrig tidigare har en så högt ansvarig polis blivit misstänkt för grov brottslighet såsom grov våldtäkt, koppleri, sexköp, med mera. Fallet mot förre polismästaren i Uppsala län och rektorn för polishögskolan är vår tids största polisskandal. Allmänhetens och folkvalda politikers behov av insyn i denna rättegång är viktig. Den kommer att synliggöra frågor som kräver svar:

Hur kunde förre polischefen föra så många bakom ljuset trots sitt jämställdhetsengagemang, om misstankarna visar sig stämma?

Hur tillämpas lagarna mot så högt förtroendevald polis i vårt rättsväsende?

Hur kommer polisväsendet handskas med denna förtroendekris som en eventuell fällande dom onekligen kommer att leda till?

Som politiker och lagstiftare har jag ett stort intresse av att se hur vårt rättsväsende använder de lagar som vi stiftar i riksdagen. Genom detta kan vi se om det finns brister i lagar eller hur de används, som jag som politiker kan bidra till att förändra.

Att åklagare Håkan Roswall väljer att begära sekretess för förundersökningen efter att rättegången börjar och att den ska ske bakom stängda dörrar blir onekligen ett hot mot vårt öppna samhälle. I tidigare mycket uppmärksammade fall av sexualbrott som Tumbamålet, Tito Beltran och Stureplansprofilerna har inte förundersökningen hållits hemlig eller rättegången skett bakom stängda dörrar.

Åklagare Roswall har möjligen egna erfarenheter av hur han handhar ärenden om sexualbrott, men de särskilt viktiga fallen som har varit prejudicerande i Sverige har alla varit öppna, med viktiga undantag för att skydda brottsoffren. Det är särskilt viktigt att skydda minderåriga brottsoffer, denna bedömning delar jag med åklagaren.

Vi får heller inte glömma att i andra länder vars rättsväsende klassas som mer eller mindre korrupt av oberoende internationella organ är det inte helt ovanligt med hemligstämpling av förundersökningar och rättegångar mot högt uppsatta ämbetsmän i samhället.

I fallet mot Göran Lindberg aktualiseras frågan om vems intressen som åklagaren går: polisväsendets eller brottsoffrens? Även om åklagaren menar att sekretessen främst är riktat till att skydda brottsoffren så blir det bekvämt nog inga frågor som kan ställas av media eller politiker kring Göran Lindbergs eventuella brott och hur detta kunde ske.

Det vore en förlust för den öppenhet som är svenskt rättsväsendes styrka, rättssäkerheten och vår demokrati om hela fallet hålls hemligstämplat.

Mehmet Kaplan

Rättspolitisk talesperson och riksdagsledamot (Mp)

Publisert: