Obama och Irakmassakern

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Martin Gelin: Ett av de mest deprimerande klipp jag sett

I en tre år gammal video som nyligen avslöjats visas en fruktansvärd massaker på irakisk civilbefolkning.

"Keep shoot'n!" mumlar en amerikansk soldat till en annan, över militärhelikopterns radio – "Fortsätt skjuta!".

På marken kravlar irakisk civilbefolkning och två Reuters-journalister omkring och kämpar för sina liv.

Soldaterna fortsätter skjuta och tolv oskyldiga personer dör. Reuters-fotografens kamera misstas av soldaterna för ett automatvapen.

Själv klarade jag inte av att se färdigt videon. Det är ett av de mest deprimerande klipp jag sett, som att få en direktlänk till den kolsvarta plats som kan bildas inuti soldater i krig, när allt som är mänskligt tagits ifrån dem. Jag tänker på scenen i Stanley Kubricks Vietnam-film "Full metal jacket", där en soldat sitter och kräks ut från en helikopter, eftersom han inte kan hantera slakten på civilbefolkning som pågår nedanför.

Men i ett större perspektiv avslöjar Irak-videon, vars händelser ägde rum 2007, även två andra saker. Dels att USA:s "krig mot terrorismen" i allmänhet och invasionen av Irak i synnerhet har präglats av en problematisk syn på invånarna i de land man för krig mot, en syn som verkar ha spridit sig från de högsta befälhavarna ända ner till soldaterna på marken. Det är otänkbart att dessa soldater skulle bete sig lika vårdslöst om de befann sig på amerikansk mark bland amerikanska invånare.

Men framför allt är videon ännu ett exempel på den amerikanska militärens systematiska försök att mörklägga fruktansvärda skandaler i Irak och Afghanistan.

I februari skedde en liknande massaker i Paktia-provinsen i Afghanistan. Amerikanska soldater omringade då ett vanligt hus och sköt ihjäl två män och tre kvinnor, samtliga civila. En av kvinnorna var gravid och mor till tio barn, en var gravid och mor till sex barn, den tredje var en tonårstjej.

Pentagon förklarade ursprungligen händelsen med att de mördade männen var terrorister och att de tre kvinnornas kroppar hade hittats i huset, "fastbundna och med ögonbindel", och att de dödats i ett "hedersmord" innan de amerikanska soldaterna anlände.

Först nu i veckan kom sanningen fram, när Pentagon erkände de verkliga omständigheterna kring massakern.

Redan 2004 skedde en liknande mörkläggning när en amerikansk soldat, Pat Tillman, dödades av den egna armén i vådaskott. Pentagon valde att beskriva Tillman – en karismatisk ung man som var lokalkändis som fotbollsspelare hemma i Arizona – som en krigshjälte som dödats av talibanerna. Inte förrän efter Tillmans begravning kom sanningen fram.

Det problematiska är att ingen av de här skandalerna förändrat det amerikanska folkets syn på kriget, eller på sin armé, i någon väsentlig mening.

Det är symptomatiskt att nyheten fått större spridning i europeisk media än i USA, där den hamnade som notis långt ner på de flesta nyhetssidor.

Det amerikanska folkets syn på sin militär som en närmast helig institution har inte förändrats nämnvärt sedan terrorattackerna 2001. Den här videon kommer inte heller att påverka det.

Barack Obama har varit konsekvent i sin kritik av Irak-kriget. Redan 2002 höll han i Chicago ett protesttal mot kriget, där han proklamerade: "Jag är inte emot alla krig, jag är emot dumma krig".

Men som president har Obama prioriterat att försöka vinna sympatier över partigränserna och därmed har han valt att undvika allt för hårda ord mot de eventuella krigsförbrytelser som ägt rum såväl i upptrappningen av Irak-kriget som under krigets gång.

Både Obama och utrikesminister Hillary Clinton markerar ett markant skifte från Bush-erans neokonservativa politik, såväl i retorik som i konkreta handlingar. Inget tyder på att de kommer att starta militära interventioner lika godtyckligt som Bush och Cheney.

Men att en massaker av sådana fruktansvärda proportioner som den här videon visat inte väcker större uppmärksamhet i USA tyder på att det offentliga samtalet saknar utrymme för en systematisk kritik av vad den amerikanska armén ägnar sig åt.

Kanske finns det dock åtminstone en strimma av ljus även här. Tack vare ny teknologi och det ihärdiga grävandet av journalisterna på Wikileaks – sajten som avslöjade videon – känner vi åtminstone till att det här hände. Ju mer av krigets baksidor som kommer fram, desto mindre sannolikt att det amerikanska folket skulle ställa sig bakom en liknande invasion.

Martin Gelin