(S) behöver regler för PR-firmorna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Uppdaterad 2011-03-10 | Publicerad 2010-12-18

Vad kostar det att köpa politiskt inflytande? Svenskt Näringsliv betalade Prime PR miljontals kronor för att försöka påverka Socialdemokraterna, skriver Aftonbladet. Avslöjandet måste få partisekreteraren Ibrahim Baylan och andra i ledningen att agera. Socialdemokraternas kongress i mars borde som ett första steg anta en uppförandekod om PR-firmorna.

Egentligen borde nyheten om Prime PR borde inte komma som en överraskning. Niklas Nordström, Carl Melin och andra anställda i PR-koncernen har i ett antal artiklar och debatter fört fram synpunkter på socialdemokratin. Det har handlat mycket om "tillväxt", "en realistisk energipolitik", skattesänkningar med mera. Åsikter nära näringslivets företrädare.

Niklas Nordström med flera har förstås full rätt att delta i debatten. Problemet är att de så ofta framträtt som "S-debattörer", utan någon uppgift om att de är PR-konsulter.

Nu publicerar Aftonbladet delar av den hemliga planen bakom kampanjen. Svenskt Näringsliv ska i somras ha gett Prime i uppdrag att påverka Socialdemorkaterna. Många av inslagen i planen känns igen från höstens debatt.

Diskussionen om PR-firmor, politik och medier är intensiv i många länder, dock inte i Sverige. Barack Obama gick till val på tuffare bestämmelser för att minska lobbyisternas inflytande i Washington. Även inom EU skärps reglerna.

Nu är det tid för svenska politiska partier att ta det betalda, anonyma inflytandet på större allvar. Socialdemokraterna är ett folkrörelseparti och borde vara särskilt känsligt för den här typen av hemliga kampanjer.

Ett första steg borde vara att på partikongressen i mars anta en uppförandekod som begränsar PR-firmornas inflytande. Personer anställda på PR-bolag som inte uppger sina kunder bör till exempel inte kunna ha förtroendeuppdrag för det socialdemokratiska partiet. Det skadar trovärdigheten och kan leda till intressekonflikter. En sådan uppförandekod kan sedan följas av stadgeändringar på nästa ordinarie kongress.

Socialdemokraterna borde också inför nästa val ha samma inställning som Barack Obama. Den som arbetar på en PR-firma med anonyma kunder bör inte omedelbart kunna gå till politiska anställningar i regeringskansliet.

Naturligtvis ligger det ett ansvar även på andra partier att säkerställa sitt oberoende. Medierna bör också fundera över sin naivitet efter Aftonbladets avslöjande. Dagens Nyheter, Svenska Dagbladet, Göteborgs-Posten och Sveriges Television har alla gett stort utrymme åt PR-konsulterna på Prime att driva sin hemliga kampanj under beteckningar som "S-debattör". Tydligen har bara Aftonbladet tyckt det vara angeläget att granska vilka intressen som ligger bakom. Ansvariga utgivare som Gunilla Herlitz, Lena K Samuelsson, Jonathan Falck och Eva Landahl har en del att fundera på när det gäller medierna och PR-bolagens inflytande.

Mats Engström
Fd ledarskribent Aftonbladet,
journalist och författare
med bakgrund i socialdemokratin
mengstrom.blogspot.com

Följ ämnen i artikeln