ÅSIKT

Låt inte bombdådet göra världen svartvit

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

S-debattörer: Risken är att en ensam fanatiker får förstöra det tusentals människor bygger upp

Terror, våld mot oskyldiga civila för politiska syften, har nått också Sverige. Det kan aldrig finnas en ursäkt eller något försvar för detta fega våld mot oskyldiga civila. Det är en attack på demokrati, öppenhet och civilisation som vi med lördagens händelse delar med människor på många håll i världen. Svaret på denna händelse måste präglas av eftertanke, mänsklig empati och varsamhet. Därför är vi tacksamma för de snabba fördömanden som kommit från muslimska ledare i Sverige, och statsministerns försiktiga och varsamma agerande så här långt.

De skäl självmordsbombaren i ett brev tycks hänvisat till är frustration över det sätt vi i Sverige har handskats med Lars Vilks hån av profeten Muhammed och kriget i Afghanistan.

Det är många troende muslimer – förmodligen en stor majoritet – som upplevt sig, och det de håller heligt, kränkta av Lars Vilks skildring av profeten Muhammed. Men att låta denna frustration övergå i våld är främmande och skrämmande för den muslimska gemenskapen.

Det finns en risk för att detta fruktansvärda dåd kastar bränsle på det krig den förvirrade självmordsbombaren trodde sig delta i. Men det är istället möjligt och nödvändigt både att entydigt ta avstånd från all form av terror, och samtidigt försöka förstå och hantera de orsaker som ger näring till den förvridna världsbild som hos desperata och förvirrade människor kan utlösa den typen av agerande vi såg i Stockholm i lördags.

Har vi, som entydigt vill ta strid för yttrandefriheten och Lars Vilks rätt att kritisera islam, samtidigt haft förmågan att säga att det inte alltid är lämpligt, rimligt eller konstruktivt att använda den rättigheten till att kränka människor?

Har vi, som är för att Sverige måste delta med trupp också i Afghanistan när FN kallar, samtidigt haft förmågan att problematisera de folkrättsliga bristerna, den västliga dominansen i den militära närvaron och den katastrofala obalansen mellan militära och civila insatser i landet?

Hade vi gjort det, hade jordmånen för självmordsbombarens förvirrade världsbild varit ännu mindre. När nyanserna förträngs, kan desperationen växa och fanatismen gro.

De som sörjer mest i dag är Sveriges muslimer. Här finns sorg över att islam missbrukats för våld, men också oro över att detta kan späda på islamofobin i Sverige.

Därför är det viktigt att muslimer och kristna går samman och söker den gemensamma vägen framåt. En väg i lyssnande och respekt för varandra och för nyanserna i en komplex och globaliserad värld. En väg i entydigt avståndstagande från våldet, och i synnerhet det våld som riktas mot oskyldiga civila för politiska syften.

Vi har alla ett ansvar för att det fruktansvärda dådet i Stockholm stannar för vad det tycks vara – en isolerad händelse från en förvirrad person. Det internationella nätverk han förmodligen relaterat till ska inte få fäste i Sverige. Vi har alla möjligheter att visa att det krig han trodde sig delta i, inte får tillåtas existera. En ensam fanatiker kan på ett ögonblick förstöra det som tusentals människor bygger under många år.

Peter Weiderud
Ordförande Sveriges Kristna Socialdemokrater – Broderskapsrörelsen

Mariam Osman Sherifay
Medlem i Nätverket för troende Socialdemokrater
och ledamot av socialdemokraternas partistyrelse

ARTIKELN HANDLAR OM

Samhälle