ÅSIKT

Regeringens svek mot pensionärerna

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

SPF: Dyrare hemtjänst slår mot dem som redan har det svårast

Foto: Foto: COLOURBOX
Fyra av tio svenskar över 80 år har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Att försämra för den gruppen innebär också att klyftorna i samhället ökar, enligt debattören.

Vi seniorer vill gärna bo kvar i våra hem så länge vi kan – även när orken eller synen börjar bli sämre. Att då kunna få stöd av hemtjänsten med matinköp, trygghetslarm och enklare omsorg är grundläggande. Runt 4 av 10 svenskar som är 80 år och äldre har hemtjänst eller bor i särskilt boende. Ofta handlar det om sköra men mycket tacksamma människor, med låga pensioner.

Det är därför beklagligt att regeringen nu överväger att från årsskiftet ge kommunerna möjlighet att höja avgifterna för hemtjänst och särskilt boende med 220 kronor per månad. Det drabbar inte bara några av samhällets mest utsatta individer, avgiftshöjningen kommer dessutom att äta upp regeringens övriga utlovade satsningar till äldre. Och detta berättade inte regeringspartierna innan valet. En ogift snittpensionär och en gift garantipensionär som båda har hemtjänst går minus om regeringens avgiftshöjning införs, trots en förmodad skattesänkning i höstbudgeten och höjt bostadstillägg som kom i vårbudgeten.

Alla ska ha råd med hemtjänst och kunna få den omsorg man behöver. En höjning av avgifterna slår inte bara mot de med låga pensioner, det kan också leda till att äldre människor av kostnadsskäl tvingas avstå från delar av den hemtjänsttid de egentligen behöver. Regeringens förslag går ut på att ge kommunerna möjlighet att ta ut högre hemtjänstavgifter samtidigt som statsbidraget till kommunerna minskas med samma summa. Kommunernas intäkter ökar således inte – då finns stor risk att andra kommunala avgifter, som för trygghetslarm eller matlådor, också höjs.

I dag lever nästan var sjätte pensionär i Sverige, omkring 300 000 människor, under EU:s gräns för risk för fattigdom enligt Eurostat. Att då föreslå dyrare hemtjänst är ett rakt igenom olämpligt förslag. Det är vår förhoppning att regeringen inte går vidare med avgiftshöjningen och i stället presenterar förslag som faktiskt förbättrar seniorernas ekonomi.

Från SPF Seniorerna vill vi påminna regeringen om att den grupp i samhället som haft sämst inkomstutveckling de senaste åren är vi pensionärer. Samma person som år 2009 hade en inkomstpension på 12 000 kronor har i dag sex år senare en pension på 11 800 kronor. Detta har skett på grund av att bromsen i pensionssystemet sänkt pensionerna tre gånger. Pensionerna har halkat långt efter inkomstutvecklingen i samhället. Pensionssystemet är underfinansierat och garanterar inte ekonomisk trygghet – tvärtemot dess syfte.

Många äldre har därför sett framemot de prognosticerade höjningarna av pensionerna de närmaste åren. Men nu verkar Pensionsgruppen, där både regeringspartierna och alliansen ingår, i stället föreslå att både höjningar och sänkningar av pensionerna framöver ska jämnas ut. Det skulle medföra att de efterlängtade höjningarna åren 2016 och 2017 inte blir verklighet.

En pensionär med 12 000 kronor i månaden får då cirka 700 kronor mindre i plånboken varje månad genom den uteblivna höjningen. Det är inte acceptabelt att ansvariga politiker ställer sig bakom att vi seniorer även fortsättningsvis ska halka efter ekonomiskt – det strider dessutom mot en av grundprinciperna i pensionssystemet. Och det bidrar till att öka klyftorna i samhället.

Det måste vara en självklarhet att alla som behöver hemtjänst ska kunna ha råd med det och att pensionerna hänger med i inkomstutvecklingen. SPF Seniorerna uppmanar därför regeringen att inte gå vidare med förslaget på höjda avgifter för hemtjänst och särskilt boende samt att tillsätta en ordentlig utvärdering av pensionssystemet.

Christina Rogestam

ARTIKELN HANDLAR OM

Politik