Debatt

Avkriminalisering är inte rätt lösning

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Replik från Staffan Hübinette och Kerstin Käll om missbrukarvården

REPLIK. Björn Fries och Christina Gynnå Oguz föreslår att narkotikabruk ska avkriminaliseras för att minska den narkotikarelaterade dödligheten. De förenklar frågan och ställer förbudet mot narkotikabruk i motsättning till vård. Men förbudet är inte orsaken till den höga narkotikadödligheten och en avkriminalisering riskerar att förvärra problemet snarare än att minska det.

Det är dock helt riktigt att Sverige har en hög narkotikarelaterad dödlighet. Men orsaken till den höga narkotikadödligheten är knappast förbudet. Enligt det rättsmedicinska registret Toxreg vid KI har den narkotikarelaterade dödligheten ökat med närmare 300 procent under perioden 1994-2014, från 194 döda 1994 till 686 år 2014. Ökningen var dock begränsad fram till mitten av 2000-talet. Från 2006 däremot sker ett trendbrott och en dramatisk ökning från 299 till 686 dödsfall.

Denna ökning handlar nästan uteslutande om dödlighet relaterad till metadon, buprenorfin (tidigare Subutex) och i viss mån det opioidbaserade läkemedlet fentanyl. Förklaringen till detta kan knappast vara förbudet mot narkotikabruk som funnits sedan 1993 utan snarare de nya regler för behandling med metadon och bupenorfin som infördes 2005, vilket ledde till en ökad tillgång av preparaten på marknaden.

Dödligheten orsakas av både olaglig införsel av dessa preparat och genom läckage från förskrivning inom sjukvården. Läkemedlen behövs för behandling av opiatmissbruk men frågan är hur regelverket ska se ut och hur dödligheten av just metadon, buprenorfin och Fentanyl kan minskas.

Narkotikadödligheten måste minska, men för detta krävs andra åtgärder än avkriminalisering.

Staffan Hübinette,

författare och lärare i behandlingspedagogik

Kerstin Käll,

med.dr., överläkare Beroendekliniken, Universitetssjukhuset, Linköping

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Missbruk

ÄMNEN I ARTIKELN

Missbruk