ÅSIKT

Otryggheten får inte bita sig fast i Sverige

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Stefan Löfven och Carin Jämtin: Vi är redo att agera för att höstens flyktingsituation inte ska upprepas

DEBATT. Det finns en otrygghet som är på väg att bita sig fast i Sverige. Arbetslöshet och nedskärningar har ökat klyftorna mellan människor under många år. Den utvecklingen måste vändas. Sverige är ett land med stora styrkor. Framåtandan i växande, innovativa och hållbara företag; arbetsmoralen hos alla som jobbar och gör sin plikt; och samarbetstanken och människors engagemang som gjort att vi alltid nått längre tillsammans. Nu ser vi också hur exporten växer, tillväxten ökar och allt fler unga får sitt första jobb.

Regeringen har i ett svårt parlamentariskt läge vidtagit nödvändiga åtgärder för att minska antalet asylsökande. Vi ser att nivåerna nu har minskat och vi är beredda att göra mer för att vi inte ska hamna i den situation vi hade i höstas.

Vi har samtidigt halverat budgetunderskottet och ökar investeringarna i nya jobbchanser, en bättre skola, fler bostäder, i välfärden och försvaret.

Redan i år investerar vi kraftigt i Sveriges nya jobbagenda – med infrastruktursatsningar, en ny exportstrategi och bättre tillgång till riskkapital för små och medelstora företag. Vi investerar i ett nytt kunskapslyft med över 50 000 nya utbildningsplatser så att fler kan ta de jobb som växer fram.

I år förverkligas också vår satsning på höjda lärarlöner, mindre klasser i lågstadiet och ökat stöd till de skolor som behöver det mest. Samtidigt inleds redan i år den största bostadssatsningen på över 20 år.

Vårt vägval för framtiden är att fortsätta utveckla det som byggt Sverige starkt. Den svenska modellen bygger på hårt arbete, stark generell välfärd och ett land som håller ihop. Att alla som kan arbeta gör det och kan leva på sin lön är grundförutsättningen för människors makt över sin vardag. Därför är och förblir jobben vår viktigaste fråga.

Samtidigt kommer vi se till att Sverige har en ordnad och reglerad invandring, där de som får avslag återvänder, och där vägen till jobb kortas för dem som får stanna. Så skapar vi en svensk modell att lita på.

Moderaterna väljer en helt annan väg. De föreslår fortsatta skattesänkningar som ger mest till höginkomsttagare. De föreslår otrygga anställningsformer, lägre löner och fortsatta nedskärningar. De säger nej till höjda lärarlöner och skolsatsningar, nej till investeringar för fler bostäder, nej till fler utbildningschanser.

De fortsätter sin privatiserings- och utförsäljningsiver både på lokal och nationell nivå. De vågar inte ens lyfta frågorna om hur vi säkerställer kvaliteten och arbetsmiljön i välfärden och att skattemedel inte ska gå direkt till vinster i skatteparadis. Moderaternas vägval är bekymmersamt.

Samtidigt har Sverigedemokraterna vuxit i två val och utgör i dag ett stort och reellt hot mot det svenska samhällsklimatet. Att de inte är som andra demokratiska partier visar de gång på gång i uttalanden och agerande.

Vi har stor förståelse för att väljare känner oro över samhällsutvecklingen och vi i de andra partierna måste dra lärdomar. Men att ge Sverigedemokraterna inflytande är aldrig ett alternativ för oss socialdemokrater.

Vi ska vinna människors förtroende genom att ta strid för att utveckla den svenska modellen, pressa ner arbetslösheten, vända skolresultaten och hantera flyktingkrisen.

Sverige står inför stora utmaningar i en orolig omvärld. I det läget krävs mer av samarbete och investeringar i det som bygger vårt samhälle starkt. Inte polarisering och nedskärningar.

Stefan Löfven

Statsminister och partiordförande (S)

Carin Jämtin

Partisekreterare (S)