ÅSIKT

Vårdföretagen viktigare än vården för Alliansen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.
DEBATT

Vänsterpartiet: LOV har gjort vården ojämlik

Foto: Karin Rågsjö (V).

I HC Andersens saga håller två slipade lurendrejare upp låtsaskläder för den nakne kejsaren. I verklighetens Sverige står de fundamentalistiska politiker som införde LOV (lagen om valfrihet) applåderande kring vägen tillsammans med Almega och Vårdföretagarna, och vägrar ta ansvar för de stora problem som deras låtsas-valfrihet har inneburit för svensk sjukvård.

Om de är slipade eller bara blåögda varierar, men svensk sjukvård har sällan varit naknare.

LOV handlar inte om valfrihet, utan om den totala etableringsfrihet som högerpolitiker har tvingat igenom inom primärvården. Den innebär att läkare och andra yrkesgrupper kan öppna en vårdcentral på orter och i stadsdelar där det är ekonomiskt mest lönsamt för ägaren. Det är inte vårdbehoven utan det är de ekonomiska incitamenten som styr.

Ojämlikheten i hälsa ökar kraftigt i vårt land på grund av reformer som öppnat upp för privatiseringar och marknadsanpassningar. En av de reformer som tydligt bidragit till den ökade ojämlikheten är just LOV. Flera aktuella rapporter visar att vårdcentraler nu skockas likt bin på en honungskaka i städernas välbärgade områden, och att mer vård ges till rika och relativt friska, medan det är glest med vårdcentraler både på glesbygd och i fattiga förorter. De äldre, multisjuka, arbetsskadade, alla de som skulle behöva vården bäst får istället mindre av vårdens resurser.

Alliansen i riksdagen sitter nu på möten med Riksrevisionen och svärtar ned deras rigorösa rapport som så tydligt visar att  LOV – etableringsfriheten – har just de här effekterna. Men högeralliansen är mer bekymrade över att deras vänner inom vårdföretagen ska förlora kapital. Kapitalet som är uppbyggt av våra skattepengar, som skulle bygga välfärden. Som nu bygger kapital åt privata utförare.

Vänsterpartiet lägger inte skulden för den ökande ojämlikheten på dem som öppnar privata bolag. Skulden ligger i stället på dessa högerpolitiker som hellre ser klirr i kassan för bolagen än att riksdagen följer Hälso- och sjukvårdens princip; vård efter behov.

Stora reformer som påverkar ett helt lands infrastruktur för hälso- och sjukvård ska aldrig genomföras utan att en utvärdering även beslutas för att kunna se konsekvenserna av reformerna. Både de positiva och de negativa. Så skedde inte vid genomförandet av LOV etableringsfrihetsreformen. Det är uppenbart att högeralliansen med sina allierade inom vårdföretagen har beröringsskräck för utvärderingar och forskning som inte höjer etableringsfriheten till skyarna.

Nu försöker de med hjälp av SD hindra regeringen från att riva upp LOV genom att rösta igenom igenom en uppmaning om att inte återkomma till riksdagen i frågan.

Vänsterpartiet anser att förfarandet är otillständigt och att regeringen inte bara bör ha möjlighet utan en plikt att ifrågasätta en så genomgripande och negativt systemförändrande reform som LOV.

Det är dags att avslöja de blå dunster av låtsas-valfrihet som omger LOV. 

Karin Rågsjö,

vårdpolitisk talesperson (V)

ARTIKELN HANDLAR OM