Kaplan saknar egna idéer för bostadskrisen

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

Publicerad 2015-02-10

Replik från Szyber och Slottner (KD) om andrahandsuthyrning

Alliansen införde friare hyressättning för andrahandsuthyrning av lägenheter. Syftet var att öka bostadsutbudet genom att göra det enklare att hyra ut lägenheter som annars stod tomma. Utbudet av andrahandslägenheter har ökat med 30 procent på bara några år.

Bostadsminister Mehmet Kaplan (MP) har varit mycket kritisk till reformen. Det är glädjande att han nu tycks ha tänkt om. Det är bra, eftersom ett tillbakadragande skulle leda till ett minskat utbud och en större svart marknad.

Förutom synpunkter på Alliansens reformer tycks Kaplan (MP) sakna egna idéer. En avgörande fråga för bostadsbyggandet är att nu gällande bullernormer ändras. Nuvarande regler stoppar tusentals bostäder från att byggas. Nya bullernormer skulle börja gälla från 1 januari, men reformerna har skjutits på framtiden. Vi väntar fortfarande på besked om när nya förordningar kommer.

Det är också oroande att Kaplan (MP) flera gånger raljerat över Attefallhusen som underlättar för villaägare att bygga småhus på sina tomter. Attefallhusen kan så klart aldrig råda bot på bostadsbristen men är ändå ett steg på vägen och underlättar vardagen för många husägare.

Miljöpartiet vill lägga ner Bromma flygplats för att bygga 50 000 bostäder. Detta är en omöjlighet. I Stockholm har den rödgrönrosa majoriteten uttryckt att flygplatsen bör stängas 2022. Efter det behöver marken grundligt saneras. Någon gång runt sekelskiftet 2100 kanske 50 000 bostäder kan rymmas. Fram till 2030 kommer antalet bostäder fortfarande vara noll även vid en nedläggning av flygplatsen 2022.

Stefan Attefall (KD) initierade totalt 112 olika åtgärder för ökat bostadsbyggande. Vi förväntar oss konkreta förslag från regeringen och att ansvarig minister förvaltar Attefals arv.

Caroline Szyber (KD)

Ordf. i Riksdagens civilutskott

Erik Slottner (KD)

Gruppledare för Kristdemokraterna, Stockholms stadshus