Debatt

FP ska ha ledartröjan i integrationsfrågan

Detta är en debattartikel. Det är skribenten som står för åsikterna som förs fram i texten, inte Aftonbladet.

DEBATT

Luf: Partiet måste breddas inför extravalet

I valet i september gjorde Folkpartiet sitt näst sämsta valresultat någonsin. Orsakerna är flera. Avsaknaden av en övergripande, liberal berättelse och spretiga politiska förslag kombinerades med ett olyckligt ensidigt fokus på skolfrågor.

Samtidigt lämnade Folkpartiet walk-over i en av vår tids viktigaste frågor: integrationen. Om Folkpartiet inte vill riskera att åka ur riksdagen i vårens extra val måste vi bredda partiet och ta på oss ledartröjan i integrationsfrågorna.

Den islamiska statens folkmord Mellanöstern och kriget i Syrien har resulterat i att antalet flyktingar runt om i världen är fler än någonsin. Omkring 52 miljoner människor flyr i dag undan krig och förföljelse.

Nästa år beräknas 69 900 av dessa flyktingar få asyl i Sverige. Även om det är en liten bråkdel i sammanhanget ställer det stora krav på det svenska mottagningssystemet. Runt om i landet ställer människor helt legitima frågor om hur detta mottagande ska gå till. När såväl socialdemokrater som moderater ryggar för utmaningarna och avvisar tanken på en sammanhållen integrationspolitik är det av extra vikt att Folkpartiet står upp för verklighetsförankrade lösningar.

Alliansen genomförde viktiga reformer för att underlätta nyanländas e2ablering på arbetsmarknaden. Men trots att fler utrikes födda än någonsin har ett jobb att gå till är sysselsättningsgapet mellan inrikes och utrikes födda fortfarande betydligt större i Sverige än i de övriga OECD-länderna. Det tar fortfarande i snitt sju år för en asylsökande att etablera sig på arbetsmarknaden. Den svenska mottagningsmodellen har misslyckats och måste moderniseras.

De integrationsutmaningar vi står inför har inte sin främsta orsak i invandringens omfattning. Istället är det en cementerad arbetsmarknad, en sönderreglerad bostadsmarknad, en starkt protektionistisk fackföreningsrörelse och en haltande introduktionsutbildning som står i vägen för nyanländas möjligheter att skapa sig ett liv i Sverige.

Dessa utmaningar kvarstår alldeles oavsett hur många invandrare Sverige tar emot. Systemet passiviserar de nyanlända snarare än att ta tillvara på deras kompetens och drivkrafter. Det är inte heller enbart nysvenskar som drabbas av illa fungerande bostads- och arbetsmarknader. Även unga stängs ute.

För att lösa de integrationspolitiska utmaningarna måste arbetsmarknaden öppnas upp. Turordningsregler måste slopas, uppsägningstider förkortas och lägre lön för enklare arbeten tillåtas. Valideringsprocesser behöver påskyndas. Regelkrånglet på bostadsmarknaden måste bort så att det blir mer lönsamt att bygga nya bostäder För att skapa ett dynamiskt samhälle där den sociala rörligheten är stor och också svaga grupper får en chans att försörja sig själva måste företagandets villkor förbättras.

Folkpartiets utmaning är inte bara att presentera konkreta förslag för att lösa dessa problem. Partiet måste dessutom väva in förslagen i en liberal vision om hur vi vill att Sverige ska se ut i framtiden. En sådan vision måste bygga på frihetliga förslag för att underlätta integrationen – och inte på plakatpolitik som medborgarskapsceremonier och språktest.

Det rödgröna budgethaveriet resulterade i ett extra val. Situationen för Folkpartiet är allvarlig, men det finns många lärdomar från den gångna valrörelsen. Liberala ungdomsförbundets förhoppning är att Folkpartiet tar till sig kritiken, breddar partiet och bereder vägen för en Alliansseger i mars.

Linda Nordlund,

Förbundsordförande Liberala ungdomsförbundet

Filip Wästberg,

Integrationspolitisk talesperson Liberala ungdomsförbundet

Publisert:

Aftonbladet

/

Debatt

/

Politik

ÄMNEN I ARTIKELN

Politik